Vänsterpartiet Umeå: Skarpt nej till kärnbränsle i Pyhäjoki

PRESSMEDDELANDE 2016-11-07

Vänsterpartiet Umeå ställer sig kraftfullt emot slutförvar av använt kärnbränsle utanför finska Pyhäjoki. Det skriver partiföreningen i ett remissvar utformat av Erik Danielsson (V) till Naturvårdsverket i dag.

– Det finns tungt vägande skäl till att vi motsätter oss slutförvaring i Pyhäjoki, liksom vi också gjort beträffande det planerade kärnkraftverket där bara 15 mil från oss. Umeås ledning har inte markerat mot kärnkraftverket, vilket många av våra grannkommuner gjort. V agerar liksom dem för ett kärnbränslefritt Bottenviken, säger Gudrun Nordborg, ordförande för Vänsterpartiet Umeå.

– Nukleära satsningar är högriskföretag och skälen för motstånd är många; KBS-3- metoden är starkt ifrågasatt av forskare och miljöorganisationer, lokaliseringsutredningen för slutförsvar är bristfällig, Pyhäjoki kommun motsätter sig slutförvaret, brister i Fennovoimas kompetens för kärnkraftsteknik, klimatförändringarna med nya utmaningar för ekologi, ekonomi och sociala strukturer. Dessutom blockerar otidsenlig atomenergi nödvändiga satsningar på förnybar energi, säger Erik Danielsson, V-politiker i Umeås Miljö- och hälsoskyddsnämnd och aktiv i nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken (bilden nedan).

– Naturvårdsverket har gett kommunledningen chansen till ett remissvar, vilket avböjts. För V Umeå är det angeläget att visa på de risker och miljöpåverkan detta medför för framtida generationer. Med vilken rätt tar sig bolag och politiker friheten att producera kärnenergi för nutida bruk och sedan lämpa över riskerna med radioaktivt avfall och kostnaderna på kommande generationer, säger Ulrika Edman, gruppledare (V) i Umeå kommun.

Kontakt:
Erik Danielsson
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (V)
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
E-post: [email protected]
Tel: 070-338 99 13

Gudrun Nordborg
Ordförande Vänsterpartiet Umeå
E-post: [email protected]
Tel: 070-340 91 05

Ulrika Edman
Gruppledare (V)
E-post: [email protected]
Tel: 073-843 0107

Läs Vänsterpartiet Umeås remissvar här:
remissvar_yttrande-esbo-konventionen_v_161107

Läs Vänsterpartiets konkreta plan för en grön framtid här:
http://www.vansterpartiet.se/assets/Politik_for_en_rodgron_omstallning_Slutrapport_Ekoeko.pdf

erik danielsson

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: