V överens med S och MP om att hitta en långsiktig lösning för Guitars – The Museum

PRESSMEDDELANDE 16-08-30

Gitarrmuseet är ett populärt besöksmål, men som många andra museer har de svårt att bära sina egna kostnader. S, MP och V har därför gemensamt idag lagt ett förslag i KS AU om att tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram förslag till en långsiktig driftslösning samt ge förslag till utvecklingsområden, så som extern finansiering (i enlighet med beslutet KS AU 121218 (Läs här: Protokollsutdrag KSAU 121218 ), möjligheten till fler besöksanledningar, speciella satsningar för barn och unga samt förslag på pedagogisk verksamhet.

Arbetsgruppen ska bestå av representanter från kommunens ekonomiavdelning, kulturförvaltning samt näringslivschefen och kompletteras med representanter för Guitars – The Museum, Visit Umeå samt näringslivet. Gruppen ska rapportera till KS AU vid vartannat sammanträde för eventuella ytterligare politiska inspel, det slutgiltiga förslagen ska överlämnas senast i december 2016 till KS AU.

– Vi kan konstatera att Guitars The Museum är speciellt, det lockar människor från hela världen. Det finns såväl stort nationellt som internationellt intresse. Samlingen är unik. Guitars -the Museums internationella attraktionskraft är viktig inte bara för en ny kategori kulturkonsumenter i Umeå utan även för Sverige och hela världen. Självklart måste vi försöka hitta en långsiktig lösning säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) i en kommentar till initiativet.

– Utgångspunkten för oss i Vänsterpartiet är ursprungsbeslutet med extern finansiering samt att vi vill bredda muséets verksamhet genom Umeås starka musikhistoria. Det är viktigt att museiverksamheten är tydligt skild från övrig kommersiell verksamhet, säger Ulrika Edman gruppledare (V) i Umeå.

– Verksamheten ska vara avgiftsfri för Umeås barn och unga och en pedagogisk verksamhet ska utvecklas. Ett medlemskap möjligt för den intresserade umebon är ett krav från oss. Förutsättningen för ett långsiktigt åtagande är för V ett förlängt utlåningsavtal av gitarrsamlingen, säger Ulrika Edman, gruppledare V i Umeå.

– Jag är glad över att vi tagit ett gemensamt grepp för att hitta en möjlig väg framåt för Gitarrmuseet, säger Nasser Mosleh, gruppledare för MP i Umeå. – Jag vill betona vikten av att Gitarrmuseet är tillgängligt för barn och unga under och utanför skoltid och att museet genomför aktiviteter riktade mot unga. Det är även viktigt att arbetsgruppen tar fram förslag till breddat medlemskap, menar Nasser Mosleh (MP).

beskuren2041

Ulrika Edman och Mattias Sehlstedt, ledande kommunpolitiker för Vänsterpartiet Umeå.

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: