Låt Umeå få en vänort i Gaza

Debattartikel publicerad i Folkbladet 2016-05-28
http://www.folkbladet.nu/1621763/lat-umea-fa-en-vanort-i-gaza

Umeå kommun har sedan lång tid tillbaka ett utvecklat samarbete på många områden med städer och regioner i andra delar av världen. Samarbete och vänskapliga kontakter över nationsgränserna är av stor vikt både för kommunen som helhet och för enskilda medborgare i Umeå. Vänorter bör framför allt resultera i ett utbyte barn emellan, med skolan som utgångspunkt.

I Umeå finns i dag en stor och växande grupp invånare med sitt ursprung i Mellanöstern. Vänskapliga förbindelser via ett vänortssamarbete med en stad i den regionen skulle vara till stor nytta för Umeå och säkert även för den ort vi knyter kontakt med.

Vänsterpartiet har därför i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Umeå etablerar ett vänortssamarbete med en stad på Gazaremsan och hoppas att även andra partierna kan ställa sig bakom motionen i fullmäktige.

Den välkomnande gest en vänort innebär för den som kommer från Mellanöstern skulle med all säkerhet ha en positiv inverkan på integration och språkinlärning.

Med hjälp av inflyttade Umeåbor med kunskaper i språk, geopolitik och kultur i Mellanöstern kommer den ömsesidiga förståelsen att utvecklas positivt, vilket självklart är den främsta vinningen med vänortssamarbete, oberoende av vilken del av världen det handlar om.

På sikt, när situationen i regionen normaliserats, finns även förutsättningar för socialt, kulturellt, idrottsligt, vetenskapligt, affärsmässigt och annat utbyte som bidrar till gemenskap och utveckling och säkert även ekonomiska fördelar för både Umeå och vår vänort.

Örjan Mikaelsson (V)
Lasse Jacobson (V)
Johan Stål (V)
Anders Emanuelsson (V)
Förtroendevalda för Vänsterpartiet Umeå

Orjan_beskuren

 

 

 

Örjan Mikaelsson, kommunpolitiker för Vänsterpartiet Umeå.

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: