Nejlikan debatt

Vad bör göras i Umeå för klimatet?

Vänsterpartiet Umeås miljögrupp har träffats och brainstormat kring lokala, nationella och globala klimat- och miljöfrågor. Med utgångspunkt i eko-eko-programmet föreslår pseudonymen One Planet, One People en röd tråd för partiets politik presenterat i en punktlista om vad som kan förverkligas i Umeå.

Miljögruppen har utifrån kommunpolitiska handlingsprogrammet och partiprogrammet brainstormat om lokala, nationella och globala klimat- och miljöfrågor vi borde driva och kampanja för här och nu, förutom de vi redan jobbat för och fått igenom.
Jag tycker det har varit svårt att hitta en egen röd tråd för miljöpolitiken, och hitta fler åtgärder än de självklara, som både motverkar klimatförändringen och leder mot ett jämlikt samhälle utan klasser. Vänsterpartiet har ju inte haft tillräckligt bra ideologisk grund och tillräckligt tydliga strategier för vad det innebär att vi är ett parti ”på ekologisk grund”. Det kommer att bli ändring på det om och när det ekologisk-ekonomiska punktprogrammet beslutas på kongressen i Örebro den 5-8 maj 2016.

citattecken-orange
Det klimat vi människor som art är anpassade till i olika delar av världen har så stor betydelse för den materiella bas vi kan bygga våra olika civilisationer på.
Jag är redan nu nyfiken på hur vi skulle kunna omsätta punktprogrammet till verklighet. Vi är en stor partiförening i Umeå, och Umeå har stor betydelse för Sveriges klimatarbete.

Det klimat vi människor som art är anpassade till i olika delar av världen har så stor betydelse för den materiella bas vi kan bygga våra olika civilisationer på. Därför är klimatarbetet, som förstås hänger ihop med en massa andra frågor, ett allt överskuggande arbete just nu. Med citat och inspiration från förslaget till punktprogram kommer här några uppslag:

 • ”Omställningen behöver vara rödgrön. En kraftigt minskad total resursanvändning ska kunna kombineras med en hög materiell standard för alla. Vi ska lyfta fram jämlikhet, jämställdhet, solidaritet, organisering och demokrati som röda trådar i en framgångsrik omställning till ett hållbart samhälle. Arbetstidsförkortningen är en av de största omedelbara förbättringarna av människors livsvillkor som vår omställning till en ekologisk ekonomi ger.”
 • ”Fossilkapitalet har en särskilt destruktiv roll – dess existens vilar på fortsatta klimatgasutsläpp. Vi vill använda det gemensamma ägandet till att garantera att divesteringen blir av, att det fossila stannar i jorden.” Vi måste gå igenom och säkra att Umeå kommun eller dess bolag inte har några tillgångar i företag som utvinner fossil energi, om vi inte kan använda den makten för att behålla fossila bränslen under jord förstås. Våra skattepengar ska användas till verksamheter som drivs med fossilfri energi, och Umeå Energi ska vara en ännu starkare blåslampa bland Sveriges energibolag för fossilfri energiproduktion och energibesparing.
 • Kapitalets vinstmaximering måste underordnas hänsynen till planetens ekologiska gränser. Det verkar som att många politiker och tjänstemän är så glada att det finns stora fastighetsbolag som vill bygga och sedan hyra till kommunen eller till medborgare, att de inte har is i magen att ställa krav på material och energieffektivitet utöver det lagen kräver, vid markanvisningar och i detaljplaner. Den gigantiska stadsomvandling som sker i Umeå just nu har varit en otrolig möjlighet att göra rätt ur klimatsynpunkt. Kommer Hållbara Ålidhem på Geografigränd bli symbolen för en bra lösning som aldrig tillämpades i större skala?
 • Öka den kommunala skatten, med kompensation till låginkomsttagare, för att kunna öka den offentliga konsumtionens och produktionens. Och sedan ställa om den offentliga konsumtionen och produktionen så gott det går genom att utnyttja möjligheten till krav som närproducerat, ekologiskt, rättvisemärkt, god djurhållning och kollektivavtalslika villkor maximalt. Umeå ska till exempel göra hela den kommunala och upphandlade fordonsflottan fossilfri, och göra allt inom dess makt för att främja att annan yrkestrafik och privatbilstrafik i Umeå blir fossilfri.
 • Det görs en massa investeringar i Umeå som skapar tillfälliga jobb. Däremot verkar det finnas en rädsla för att starta upp nya eller utöka efterfrågade tjänster som innebär kontinuerliga jobb. Vi kan driva på för att skapa många gröna jobb i Umeå, till exempel service av lånelådcyklar, återvinning, återbruksstationer i stadsdelarna, reparation och underhåll, många nya jobb i kollektivtrafiken, arbetsintensiva åtgärder som testats i projektet BeGreen, nya välfärdstjänster som öppna förskolor och icke-kommersiella bemannade mötesplatser.
  Vi får inte lägga skuld på enskilda för klimatförändringen eller ansvar på enskilda att motverka klimatförändringen trots usla strukturer för att göra det. Vi måste bygga bra strukturer där det är tydligt och lätt att göra rätt, med förståelse för människors komplicerade vardag.
 • citattecken-orange
  Vi får inte lägga skuld på enskilda för klimatförändringen eller ansvar på enskilda att motverka klimatförändringen.
  Hur kan vi med politiska beslut minska de rikas ekologiska fotavtryck och ge utrymme för fotavtryck hos dem som verkligen behöver det? Ett sätt är att flytta över resurser från vägbyggen och parkeringshus, till utökad och på sikt avgiftsfri kollektivtrafik. Med hänsyn till att många som bor på landsbygden behöver egen bil. Vi kan också prioritera upprustning i bostads- och arbetsplatsområden med stor andel låginkomsttagare och arbetare, framför nysatsningar i segregerade villaområden och kontorsparker. En slags positiv diskriminering.
 • ”För att synliggöra att det behövs större förändringar än vad som idag är politiskt möjligt att få igenom måste vi också peka på de långtgående och långsiktiga lösningarna”. Inte bara internt, utan ibland också utåtriktat visa att våra dagskrav är logiska steg för ett nytt ekonomiskt system och en socialistisk utveckling.
 • Det kommer behövas en del flygresor till och från Stockholm under lång tid framöver. Umeå ska inte motverka att Bromma flygplats stängs – det finns ju snabbtåg från Arlanda till Stockholm. Umeå ska verka för utökad långväga och regional tågtrafik och för bevarande och utveckling av nattåget mot Stockholm och norrut. Ett sätt att minska flygresorna är att göra det roligare och enklare för Umeåbor att semestra i närområdet. Umeå kan inte vara sig själv nog som det ofta känns idag. Dels genom att fortsätta främja Kvarkentrafiken, dels genom att verka för bättre kollektivtrafikförbindelser till och hjälpa till att lyfta upp alla fina besöksmål i kommunen, i Västerbotten, grannlänen och grannländerna. Kan klimat- och energirådgivarna och konsumentrådgivarna jobba för klimatvänligt turistande i och utanför Umeå?
 • Jobba för att olika statliga och EU-stöd till klimatomställning ska vara så enkla som möjligt att ansöka om och att det inte alltid krävs innovativitet för att få pengar – om något behöver vi ju beprövade omställningsmetoder och att så många som möjligt ska söka!
One Planet, One People

Publicerat i Nejlikan, nr. 2:2016.
Om du vill svara på debattinlägget skickar du ditt svar till [email protected]. Du kan även svara i kommentarfältet.

Kopiera länk