Låt kommunfullmäktige avgöra Bullmarksskolans framtid

Debattartikel publicerad i Folkbladet 2016-04-03
http://www.folkbladet.nu/1587752/lat-fullmaktige-rosta-om-skolan

Debatt. Befolkningsutvecklingen påverkar det lokala näringslivet och framtidstron i området. Låt de folkvalda i Kommunfullmäktige ta ställning till planerna för Bullmarks skola, kräver två vänsterpartister.

Kommunfullmäktige ska besluta om ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Det är orsaken till att investeringsplaner ska godkännas av den församlingen, till exempel den tidigare Sävarnämndens planer på skolbygget i Bullmark. Därför borde en ändring av skolplanerna för det området också beslutas där, inte bara i en enskild nämnd.

Sedan flera år tillbaka har det varit klart att det i Bullmark även fortsättningsvis ska finnas en F-6-skola. På grund av en dålig lokalsituation prioriterade Sävar kommundelsnämnd en sådan investering och planerna för detta godkändes av fullmäktige för flera år sedan. Trots det bestämde en majoritet i för- och grundskolenämnden att bara bygga en F 3-skola i Bullmark, utan att fullmäktige gett nya direktiv sedan Sävarnämnden upphört.

Till grund för beslutet att bygga en ny F 6-skola i Bullmark har bland annat varit:

Det stora geografiska område som skolan betjänar

Ett stort antal elever för överskådlig tid framöver

En bra skolmiljö för barnen

En storlek som ger förutsättningar för att bedriva verksamheten med kompetent personal.

Nuvarande F 6-skolan i Bullmark är fullbelagd och bedriver redan i dag verksamhet i baracker. I det läget är det ohållbart att inrymma 10–12-åringar från Bullmarks upptagningsområden i Sävar skola, eftersom Sävar skola också lider sådan brist på lokaler att verksamhet bedrivs i baracker. Beslutet har även upprört föräldrarna i Sävar, eftersom den skolan är så full att de första eleverna måste börja äta lunch 10:20 för att alla klasser ska hinna.

För- och grundskolenämndens beslut var dåligt underbyggt, kortsiktigt och förhastat. Det var dåligt agerat gentemot föräldrarna i området, och det driver dem till att fundera på att hitta privata alternativ, även dem som egentligen vill att kommunen ska ha ansvaret för deras barns skolgång. Beslutet överklagades häromveckan av föräldrar. Om det inte leder till en omprövning kommer vi att arbeta för att kommunfullmäktige ändå ska ta upp beslutet.

Ett argument för att centralisera skolverksamheten till Sävar var att det sades gynna pedagogiken, men forskning visar att för stora barngrupper och för trånga och bullriga lokaler undergräver förutsättningarna för lärande (det säger även det sunda förnuftet) Mellan raderna har vi dock förstått att den enda anledningen till beslutet har varit nedskärningar i nämndens investeringsbudget. Men uppväxtvillkoren för barnen i Sävarådalen är av så stor vikt för kommunen, och av en sådan principiell beskaffenhet, att en enskild nämnds investeringsplan inte kan få vara avgörande för utfallet.

Barns trygghet, uppväxtvillkor, hälsa och utveckling ska vara ledstjärnan för all samhällsplanering och alla politiska beslut. Vänsterpartiet vill att hela kommunen ska växa, inte bara tätorten. Då måste vi också ta kommunallagens §2 på allvar, där det står: ”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.” Då måste vi se till att alla barn i kommunen får gå i en skola i nära anslutning till hemmet (som det står i Skollagen) när det finns möjligheter till det.

Ett fullmäktigebeslut om bygge av en F 6-skola i Bullmark skulle betyda att kommunpolitikerna visar intresse för tillväxt och utveckling också utanför centralorten, för att även där bidra till fortsatt tilltro till kommunen och dess framtidsutveckling. Bullmarks upptagningsområde är högintressanta för unga familjer och har gett en positiv ökning av underlaget för en F 6- skola. Befolkningsutvecklingen påverkar det lokala näringslivet och framtidstron i området. En F 6- skola ger bättre förutsättningar för att området ska kunna vara en del av kommunens övergripande mål för befolkningstillväxt.

Låt de folkvalda i kommunfullmäktige ta ställning till planerna för Bullmarks skola, och bekänna färg i frågan om hur framtiden ska se ut för Sävarådalens byar och invånare.

Elisabet Forssell, Umeå
Kjell Bäckman, Bodbyn
Vänsterpartister

Elisabet Forssell_beskuren

 

 

 

Elisabet Forssell sitter i För- och grundskolenämnden och kommunfullmäktige för Vänsterpartiet Umeå.

 

 

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: