V står aldrig bakom hot mot medarbetare

PRESSMEDDELANDE
2016-03-09

Umeå kommuns beslut att införa en heltidsorganisation inom vård och omsorg (exklusive personlig assistans) har nu börjat implementeras. Reformen innebär att alla inom området erbjuds nya anställningsavtal på heltid med möjlighet att jobba deltid genom att ta partiell tjänstledighet. I det nya anställningsavtalet står det även inskrivet att arbetstiden kan förläggas till såväl vardag som söndag och/eller helgdag samt till dag och natt. I erbjudandet, som arbetstagaren enbart har 5 dagar på sig att ta ställning till, anges att ett nej innebär att det föreligger sakliga skäl för uppsägning.

– Vänsterpartiet kräver att vi som kommunal arbetsgivare genast stoppar dessa orimliga hot om uppsägning om man inte ställer upp på sämre arbetsvillkor, säger Åsa Bäckström, ledamot i Umeå kommuns Personalutskott. – Vänsterpartiet har vid alla föredragningar om heltidsprojektet lyft att heltid inte får innebära försämrade arbetsvillkor, vilket tjänstepersoner garanterat. Heltid ska erbjudas, men vara frivilligt och inte villkoras, säger Åsa Bäckström.

– Tyvärr ser vi från Vänsterpartiet att införandet av rätt till heltid sker på ett mycket kontroversiellt sätt; hot om uppsägning, försämrade arbetsvillkor och frånvaro av ett barnperspektiv. Denna personalpolitik går stick i stäv med de utmaningar vi har inom socialtjänsten, funktionshinderområdet och äldreomsorgen där rätt till heltid och begränsning av osäkra anställningar är nödvändigt för att kunna rekrytera och behålla personal. Avsaknad av ett barnperspektiv innebär att våra medarbetare, framförallt ensamstående, försätts i en gisslanposition då ett ökat behov av förskola på obekväm arbetstid inte är löst, säger Ulrika Edman, gruppledare för V.

Kontakt:
Åsa Bäckström, ledamot i Personalutskottet (V)
E-post: [email protected]
Tel: 070-202 95 12

Ulrika Edman, gruppledare (V)
E-post: [email protected]
Tel: 073-843 01 07

Åsa o Ulrika porträtt

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: