Välfärdssatsningar i Vänsterpartiets skuggbudget för 2016

För första gången på flera år lägger Vänsterpartiet Umeå ett eget förslag till budget för 2016. Vi visar på färdriktningen, hur vi långsiktigt ser på politiska vägval samt vilka prioriteringar Vänsterpartiet skulle göra om vi styrde. Den barnvänliga staden samt omfördelning mellan män och kvinnor är de två vägledande principerna för Vänsterpartiets skuggbudget nästa år 2016:

  •  De tre grundläggande välfärdsnämnderna För och grundskolenämnden, Individ- och familjenämnden samt Äldrenämnden finansieras fullt ut samt uppräknad index som täcker de verkliga löneökningarna. Dessa tre nämnder undandras de smygbesparingar som kommer ske med Socialdemokraternas förslag och de kraftiga neddragningar som Alliansens budgetförslag innebär. Vänsterpartiet ser skola och förskola som prioriterade framför alla andra prioriteringar. Tidiga satsningar i grundskolan ger högre kvalitet och resultat i skolan. Framförallt inom skolan har vi de senaste åren satsat på lärarlönerna som i S-budgeten inte finansieras fullt ut.
  • Ett reformpaket till Individ- och familjenämnden där det ingår en redan förordnad lönesatsning för socialsekreterare inom Barn & Unga – den enhet där medarbetarna har de tuffaste avvägningarna angående barn som riskerar att fara illa eller redan är i behov av omfattande samhällsskydd. Vi öronmärker 5 miljoner till en nödvändig rockad inom barnavården som innebär att kunna arbeta mer på hemmaplan och därmed undvika dyra placeringar i vinstdrivande behandlingshem. En lyckad social investering har varit projektet Hälsa Lärande Trygghet – ett verksamhetsöverskridande projekt mellan primärvården, skolan och socialtjänsten för att arbeta med barn och unga i ett tidigt skede – som nu permanentats.  V finansierar de fem fasta tjänsterna som behövs för utbyggnad i alla stadsdelar.
  • (V) vidhåller förra mandatperiodens satsningar på äldreomsorgen. Genom full täckning för löner och behov samt en specifik riktad satsning på 6 timmars arbetsdag som ett ettårigt försök på ett äldreboende så ska resultatet vara lägre sjukskrivningstal, mer livskvalité och på sikt bättre hälsa och mer tid med barnen.  Det är en tydlig feministisk arbetsmiljösatsning med goda erfarenheter från vänsterstyrda Göteborg som precis i dagarna förlängt den satsningen, med nöjdare personal, nöjdare äldre och färre sjukskrivningar som resultat.

Var tar vi pengarna? Efter år av överskott och minskat elevunderlag sänks budgetramen för Gymnasienämnden. Budgetramen för Kommunstyrelsen samt Tekniska nämnden sänks. Med andra ord är det vägar, kommunadministration och icke utvärderade näringslivsprojekt som bortprioriteras före barnen och kvinnodominerande välfärdsyrken.

För oss i Vänsterpartiet är en välfärd att lita på helt avgörande. Nyckeln är att bygga den barnvänliga staden, vilket är en investering för framtiden och Umeås främsta konkurrensfördel för ett starkare näringsliv. Vi gick till val på att barn, unga och äldre skulle stå i fokus, vilket detta budgetförslag levererar. Här knyts våra grundideal ihop; att utjämna skillnaderna mellan könen, att minska skillnaden mellan fattig och rik, och ett tydligt barnperspektiv för trygghet, feminism, social och ekologisk hållbarhet.

Vänsterpartiets ledamöter i Umeås Kommunstyrelse

Ulrika Edman, gruppledare (V) Mattias Sehlstedt (V) Åsa Bäckström (V)

Vänsterpartiets budgetförslag för Umeå kommun 2016 hittar du här:

Budgetförslag Vänsterpartiet juni 2015

Omröstningen i kommunfullmäktige om budget för 2016 sker måndagen den 15 juni.

artikel 150604Klicka på bilden för större bild.

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: