Pressmeddelanden

Umeå kommun avhyser barn

PRESSMEDDELANDE
2015-05-27

Den politiska majoriteten i Umeå fattade idag beslut om att kommunen inte bistår de särskilt utsatta EU-medborgarna med en uppställningsplats för husvagnar. Beslutet innebär dels en avhysning från Nydala där husvagnarna idag står uppställda och dels att ingen alternativ uppställningsplats erbjuds. Det innebär att man sätter barn på gatan utan tak över huvudet. Detta strider mot socialtjänstlagen och kommunfullmäktiges beslut om att pröva alla beslut ur ett barnperspektiv med utgångspunkt i barnkonventionen.

– Majoriteten av Umeås politiker är beredda att avhysa barn från det enda hem de har. I bästa fall har de en bil att sova i. Allt tal om barnperspektiv och att sätta barnen i centrum är rent hyckleri, säger Ulrika Edman, gruppledare (V).

– Kommunens beslut om att inte garantera barn ett boende äventyrar barnens trygghet och säkerhet. Ett fyrtiotal barn riskerar att fara illa.
Vi värnar barns rätt till en trygg miljö oavsett vilka barn det gäller. I detta fall är det romernas barn, säger Ulrika Edman, gruppledare för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet yrkade dels att ett utlåtande från Individ- och Familjenämnden borde tas in ur ett barnperspektiv samt att Umeå kommun ger i uppdrag åt förvaltningen att ta fram en kommunal uppställningsplats för husvagnar. Inget annat parti stöttade detta.

Kontakt:
Ulrika Edman, Gruppledare (V)
E-post: [email protected]
Tel: 073-843 01 07

Kopiera länk