Medlemsmöte 21/4 om ev. stadgeändring och banderollmålning

Vi träffas för att diskutera och besluta om föreningens svar på partiledningens remiss. Partistyrelsen föreslår att partiet går från “vanlig” kongress vartannat år till att ha så kallad programkongress vart fjärde år och dessemellan valårskongress. Partistyrelsen föreslår också fyra års mandatperiod för partistyrelsen, istället för två som idag. Detta är en viktig interndemokratisk och organisatorisk fråga! Remissen innehåller en sammanfattning, som den som har ont om tid kan läsa. Länk till remissen hittar du här:
http://umea.vansterpartiet.se/remiss/

Vänsterpartiet Umeås styrelses förslag till remissvar som vi ska diskutera är i stora drag att säga OK till två typer av kongresser, men nej till fördubblad längd av mandatperioden i partistyrelsen, främst av internfeministiska skäl.
Efter diskussionen målar vi banderoller och gör plakat till 1:a maj.
Tid: kl. 18:30-20:00
Plats: Partilokalen på Nydalavägen 2 c.

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: