Umeå behöver kulturhuset på Haga

Det här är en insändare som publicerades i VK 29/10

Vänsterpartiet ställer sig mycket positiva till den verksamhet som pågår i de f.d. lokstallarna på Haga. Detta underifrån-initiativ är en del av det Vänsterpartiet ser som vanligt folks Umeåanda. Kulturhuset är ett utomordentligt bra och inkluderande initiativ, och nödvändigt i en kulturstad som Umeå. Idag saknas centralt belägna mötesplatser där framförallt unga människor har möjligheter att få utlopp och stimulans för sitt kreativa skapande.

Hyresavtalet som slutits mellan föreningen bakom Kulturhuset och det helägda kommunala bolaget INAB innehåller enligt vad media rapporterat vissa svårigheter. Om det kommunala bolaget inte tydligt och öppet har förklarat vad som krävs för att omvandla lokstallarna till kulturområde kan det finnas risk att föreningen blivit förda bakom ljuset. Vi hoppas att så inte är fallet. Men vi tycker att kommunen oavsett om besluten fattas i bolag eller nämnder ska verka för samma sak. Det handlar om synen på demokrati. Vi vill inte att situationen med trähuset på kajen ska återupprepas, då kommunen talade med ”kluven tunga”.

Alla förstår att fd lokstallarna i framtiden inte kommer att användas till verksamhet tillhörande järnvägen. Vi tycker att kulturverksamhet vore ett bra framtida användningsområde för byggnaden och området.

Vi som är Vänsterpartiets företrädare i Byggnadsnämnden tycker att Byggnadsnämndens personal ska arbeta för att hitta kreativa lösningar så att kulturverksamhet möjliggörs i de f.d. lokstallarna. Stora utmaningar finns för att lyckas med detta, men vi tror att det både är fullt möjligt och önskvärt för att göra Umeå till en bättre stad att bo, leva, och verka i, för alla oavsett plånboksstorlek.

Vänsterpartiet vill därför att kommunen aktivt stödjer planerna på att utveckla lokstallarna till en kulturell mötesplats.

Örjan Mikaelsson, 2:e vice ordförande i Byggnadsnämnden (V)
Mattias Sehlstedt, ersättare i Byggnadsnämnden (V)

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: