Bostäder

Sälj inte Bostadens lägenheter i Holmsund och Obbola!

Borgarna i Umeå vill sälja ut en tredjedel av Bostadens bestånd, främst lägenheter i Holmsund och Obbola Det vill vi i Vänsterpartiet sätta stopp för. Umeå behöver fler hyresrätter, inte färre! Vi gjorde under april till juni månad en undersökning i Holmsund och Obbola genom att knacka dörr och dela ut frågeformulär. 143 hyresgäster svarade på frågan om vad de tycker om förslaget att sälja ut lägenheter direkt vid dörren och 62 personer skickade in svar via posten. Resultatet är tydligt: Sälj inte våra hyresrätter! 78 % av de som svarade att de anser att det är ett dåligt förslag medan bara 3,9 % anser att det är ett bra förlag. Tamara Spiric kommenterar: ”Det är så här de som omfattas av förslaget tycker, och vi anser att man ska respektera det politiskt. Gör man inte det får man ta hänsyn till att man vill något annat än vad människorna som bor där vill med sina hem.”

Läs mer i VK och Folkbladet (plus).

Kopiera länk