Vi prioriterar mindre barngrupper

Foto: BotMultichillT

Foto: BotMultichillT

Under hela den här mandatperioden har Vänsterpartiet jobbat för att minska storleken på barngrupperna i Umeås förskolor. Utifrån de prognoser och behov som har presenterats har vi säkerställt finansiering och utbyggnad. Så länge vi är med och styr ska vi se till att de nödvändiga pengarna inte går till annat! Det skriver Tamara Spiric i dagens Västerbottens Folkblad.

Att minska barngrupperna till 15 barn i snitt har varit en av de viktigaste frågorna för Vänsterpartiet. Därför har vi i varje budgetprocess, denna mandatperiod, sett till att kommunens pengar prioriteras så att det kostnader som vi har känt till har finansierats. Vi har också avsatt särskilda pengar genom bland annat sociala investeringar.

Ändå är målet inte nått. Detta är förstås frustrerande. Det beror dels på att vi under de senaste tio åren har fått en volymökning av 2000 fler barn som ska ha plats i förskolan.
En annan orsak är att nedbrytningen av prognoserna inte alltid har prickat helt rätt fördelat över året och områdena i stan.

Samtidigt har några förskoleutbyggnader blivit försenade bland annat på grund av överklaganden kring byggprocessen. Inför denna vår så medförde det en tillfällig ökningen med cirka 100 barn på våra förskolor.

Det har varit frustrerande för en politiker som så gärna vill se denna förbättring. Därför har vi följt detta oerhört noga och senast i januari hade vi uppe frågan om vi för att komma ner till 16 barn per grupp i snitt till hösten behöver beställa ytterligare paviljonger.
På den frågan har tjänstemän svarat att det ska räcka med de planerade avdelningarna. Enligt deras planer, som vi har finansierat politiskt, ska vi vara nere på drygt 15 barn per grupp i snitt 2015.

Inför den stundande budgetuppgörelsen kommer vi dessutom att sätta av sju miljoner kronor för 2015, för att i förväg säkra upp pengarna till 15-barn målet.

Vi som styr politiskt under denna mandatperiod har alltså gjort allt vi har kunnat för att nå målet om 15 barn i grupperna. Utifrån de prognoser och ekonomiska behov vi har fått, har vi genomgående finansierat kostnaderna och beställt utbyggnad av avdelningar och förskolor där det har behövts.

Inget annat parti i nämnden har haft några andra förslag som har röstats ner. Det här är ett mål som jag tror nästan alla kommuninvånare ställer upp på, och så länge Vänsterpartiet är med och styr ska vi se till att de nödvändiga pengarna inte går till annat.

Tamara Špirić, Vänsterpartiet Umeå
kommunalråd med ansvar för barn och unga
andre vice ordförande i För- och grundskolenämnden

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: