Apberget

Ställ tillbaka Apberget!

Vänsterpartiet Umeå kräver att Apberget så snart som möjligt återställs där det har stått. Efter att återställningen genomförts, då först välkomnar vi en medborgardialog med invånare, föreningar, m.m. om torget och Apbergets framtida utformning.
Vi ställer oss positiva till att i framtiden utveckla och förbättra Apberget. Denna utveckling och förbättring får gärna innebära att Apberget blir större, tar en större plats i det offentliga rummet, samt att det gärna ska moderniseras med en inbyggd ljudanläggning.

– Beslutat på kommunpolitiskt medlemsmöte 16 september 2013

Kopiera länk