Dags att införa jämställdhetsskatt?

Det är dags att börja prata om makt, kön och ekonomi. Umeå ska vara den kommun i Sverige som arbetar mest för att bli jämställd. En kommun där kvinnor och män har makten att forma sina egna liv och samhället på lika villkor, med lika mycket inflytande, med lika möjlighet att leva ett ekonomiskt självständigt liv. Det skriver ledamöterna i kommunens jämställdhetsutskott i VK  i dag.

Läs hela artikeln på http://www.vk.se/865193/dags-infora-jamstalldhetskatt eller nedan:

Dags att införa jämställdhetsskatt?

Av födsel och ohejdad vana, brukar det heta. Och det stämmer fullt ut när det gäller vad som avgör vår ekonomi. Det är avgjort redan från födseln – den som är kvinna kommer mycket troligt att ha det sämre ställt ekonomiskt jämfört med den som är man. Visst har det hänt mycket positivt de senaste åren när det gäller ökad jämställdhet men fortfarande återstår mycket att göra. Faktiskt alldeles för mycket. Inte minst på det ekonomiska planet.

Grundläggande strukturer i samhället leder i dag fortfarande till att det råder ekonomisk ojämställdhet. När aspekter som yrke, utbildning, föräldraledighet, obetalt arbete med mera räknas in står det klart att kvinnor är förlorare och män ständigt vinnare när det handlar om kronor i kassan. Det här tycker jämställdhetsutskottet i Umeå kommun är fel. Vi vill lyfta upp frågan om ekonomisk ojämställdhet på dagordningen – utvecklingen går för långsamt.

Umeå kommuns övergripande jämställdhetspolitiska mål är: Att skapa förutsättningar för att kvinnor och män ska ha makt att forma samhället och sina egna liv. En viktig förutsättning är ekonomisk jämställdhet och ekonomisk självständighet. Därför måste vi kanske börja utreda införandet av en jämställdhetsskatt? Skulle en jämställdhetsskatt utformas så skulle det handla om att män betalar en högre skatt på grund av att det fortfarande finns en oförklarlig löneskillnad på cirka sju procent till mäns fördel. Men det finns fler anledningar till det som gör en i snitt 4 500 kronor stor skillnad per månad i inkomst mellan kvinnor och män. Det handlar om de val som vi förväntas göra och hur de hur de valen värderas. Fortfarande tar kvinnor ut majoriteten av föräldraledigheten, och arbetar i högre utsträckning deltid och mer obetalt hemma. Det förlorar kvinnor på i sina plånböcker, hela livet ut. Den orättvisan är det nödvändigt att prata om och ta ansvar för.

Men det här handlar inte om vad vi i jämställdhetsutskottet vill. Det handlar om den enskilde medborgaren – om alla som vill bo och leva i Umeå. Ska vi vara ekonomiskt jämställda och ekonomiskt självständiga? Hur ska vi komma dit? Är jämställdhetsskatt kanske enda möjligheten? Eller finns det andra vägar? Ja, det är klart att det gör. Att utjämna löneskillnader, att utmana strukturer och arbeta aktivt för en jämn fördelning av det obetalda hemarbetet, att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden, att se till att pappor tar en större del av föräldraledigheten, att utmana våra egna föreställningar och våga se saker för hur de faktiskt ser ut och inte hur vi tror att det ser ut.

Det är dags att börja prata om makt, kön och ekonomi och om vi vill ha ett jämställt samhälle eller inte. Vi vill det, och vi vill att Umeå ska vara den kommun i Sverige som arbetar mest för att bli det. En kommun där alla kvinnor och män har makten att forma sitt eget liv och samhället på lika villkor, med lika mycket inflytande och med lika hög röst så att både kvinnor och män har möjlighet att leva ett ekonomiskt självständigt liv, hela livet.

Tamara Spiric, ordf (V)
Eric Bergner, vice ordf (C)
Tommy Holmgren, ledamot (S)
Emma Nilsson, ledamot (S)
Ari Leinonen, ledamot (S)
Ulrika Westerlund, ledamot (FP)

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: