Sälj inte ut Holmöns skola!

Holmön är en fantastiskt fin plats som många Umebor ännu inte upptäckt. Ön har mycket höga natur- och kulturvärden och delar av den är naturreservat och Natura 2000-områden. För Umeå kommun, en ständigt växande kommun, utgör Holmön och angränsande öar som Ängesön och Stora Fjäderägg en stor men delvis outvecklad tillgång som kan bli än mer värdefull för oss Umebor och för våra gäster.

Holmöns skola har länge varit och är fortfarande viktig för Holmön.  Det framgår också tydligt av strategidokumentet ” Holmön – Umeås utpost i Kvarken, strategier för framtiden” som Kommunstyrelsen antog så sent som i december 2012. Där skrivs att det är viktigt att kommunen har beredskap för barn- och äldreomsorg och skola på Holmön och även att Holmö skola är viktig som en etablerad samlingslokal för möten och aktiviteter, företagande och för att där koordinera insatser för Holmön och dess boende. Vidare skriver man att Umeå kommun inte bör sälja ut, utan behålla skolfastigheten i Holmöns bykärna för framtida behov. Trots detta har Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) nu beslutat att sälja Holmöns skola. Detta är inkonsekvent av Umeå kommun och kan uppfattas som att kommunen talar med kluven tunga. I Kommunstyrelsen beslutar man en klok sak utifrån dialog och samarbete med Holmöborna, men i Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar man tvärtemot KS:s beslut.

Människor behöver samlingslokaler, helt enkelt för att må bra. Träffas, utväxla tankar, idéer och frustrationer och skapa glädje och utveckling genom gemensamma aktiviteter. Det är naivt att tro att en privat aktör kommer att köpa skolbyggnaden i syfte att tjäna allmänhetens intressen. En annan anledning till att vi inte kan riskera att förlora skolan till privat ägo är att om befolkningsunderlaget skulle stiga behövs skolan för barnsomsorg, skola m.m. Jag har själv bott på landsbygden och upplevt betydelsen av bra kommunikationer och gemensamhetslokaler, där skolan ofta varit den naturliga samlingspunkten.

Vänsterpartiet ser det som viktigt att inte bara Umeå centralort utvecklas utan att även kommundelar och landsbygd ska ges bra möjligheter för boende, föreningsaktiviteter, kommunal service och allmänna kommunikationer. Vi är olika, vill leva olika och är rotade på olika platser, men är som medborgare och kommuninvånare lika mycket värda. Holmön och alla de som bor där hela eller delar av året och alla vi som besöker Holmön vill att Holmön ska ha goda möjligheter att utvecklas ytterligare. För detta är skolan en mycket viktig faktor! Jag hoppas att övriga partier i KSAU är beredda att ompröva sitt ställningstagande och i enlighet med Kommunstyrelsens antagna strategi ta ansvar för skolan.

Lasse Jacobson (V)

Ordförande i Tekniska nämnden

 

Läs även på http://www.vk.se/807852/salj-inte-ut-holmons-skola

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: