Kommunen ska ta hänsyn till den enskilde handlarens behov

Under den senaste tiden har det riktats kritik mot kommunens beslut att byta ut vagnarna där mat säljs på torgen i centrala Umeå mot enhetliga vagnar. Kritiken gäller att man inte har tagit hänsyn till enskilda handlares behov och situation. För flera år sedan beslutade tidigare Tekniska nämnden att anta nya regler för korvvagnar mellan Rådhustorget och Renmarkstorget. Beslutet innebar att ersätta de små privata ”korvstugorna” med vad man då menade skulle vara mer estetiska och hygieniska vagnar som kommunen ska äga som hyrs ut till korvhandlare. Modellen och utformningen av dessa nya vagnar har enligt uppgift från ansvariga tjänstepersoner arbetats fram i dialog med korvhandlarna. Men en av korvhandlarna menar att man inte lyssnat på honom och tagit hänsyn till hans särskilda situation.

Vid Tekniska nämndens senaste presidium diskuterade jag frågan med Stefan Nordström (m) och Andreas Lundgren (s). Vi enades om att föreslå att vi ska fullfölja beslutet om de nya kommunala korvvagnarna längs sträckan mellan Rådhustorget och Renmarkstorget och prova dem för att se hur de fungerar i praktiken från Kulturnatta och över sommaren. Sedan får vi utvärdera detta.

Den korvhandlare som är kritisk mot beslutet ska också få hyra en sådan vagn för att prova hur det fungerar för honom. Vagnarna ska kunna vindskyddas genom montering av sidoskydd enligt ansvariga tjänstepersoner. Men om han på grund av hälsomässiga/medicinska skäl och bedömningar inte kan arbeta i den nya kommunala korvvagnen får vi söka en särskild lösning för honom så att han kan fortsätta arbeta.

Lasse Jacobson, ordförande i Tekniska nämnden.

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: