Vänsterpartiet: Gör Storgatan till gång- och cykelgata

Annika Herrström

Storgatan är en hårt trafikerad gata genom Umeå centrum. Mätningar 2010 uppskattade att 8000 motorfordon passerar gatan varje dygn. Det leder till att luftkvalitén i centrala Umeå är bland de sämre i landet. Mycket tyder också på att trafiken ökar vilket är oförenligt med miljömålen för kommunen och behovet av klimatomställning. Därför vill Vänsterpartiet stänga Storgatan för genomfartstrafik genom centrum. Istället vill vi se en trevlig och tillgänglig miljö med gång- och cykelväg och mötesplatser för Umeåborna.

Som ett första steg i kampanjen gick vi längs Storgatan för att lyssna in vad Umeåborna tycker om trafiksituationen och vårt förslag. Vi besökte företagen längs gatan och frågade vad dom anser. En majoritet av företagarna vid Storgatan från Rådhuset ut till Västra Esplanaden är positiva till att låta gatan bli en gå- och cykelgata. De menar bl.a. att olyckstillbuden är många på gatan, att den dåliga luften ger fysiska besvär och att trafiken gör gatan ful och ogästvänlig för kunderna.

Lasse Jacobson

Vänsterpartiet har också vid fyra tillfällen stått vid Storgatan och frågat folk vad de tycker om trafiksituationen och om vårt förslag. Många sa att de tyckte det var en ohållbar situation med alltför mycket trafik, dålig luft och en gata som inte är trevlig att vistas på. Cyklisterna upplevde att det inte finns någonstans där de kan cykla säkert och lagligt. De flesta cyklade på de smala trottoarerna med fara för de gående.

Byggandet av det nya kulturhuset, Kulturväven, är ytterligare en anledning att förändra trafiksituationen. Vi kan inte ha entréer till Kulturväven som blockeras av en ständig ström av bilar. Alla måste lätt och säkert kunna ta sig till kulturhuset och vistas där utan att få i sig skadliga mängder av luftföroreningar. Här vill vi istället se en trevlig och tillgänglig miljö.

Det finns med andra ord många goda skäl att göra om Storgatan till en gå- och cykelgata. Vi har dessutom en opinion bakom vårt förslag. Vänsterpartiet kommer att jobba hårt för att göra förslaget till verklighet.

Du gillar kanske också...

1 svar

  1. Kalle skriver:

    Det är för oss levande i Umeå det enda alternativet för ett levande centrum med männidkor och inte bara affärer.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: