Solidaritet är värt att arbeta för

”Fattigt folk är landets rikedom.” Så sa Sveriges första professor i nationalekonomi, Anders Berch. Han skrev också landets första lärobok i nationalekonomi. Hans idé, om att de fattigas armod skulle tvinga dem att arbeta flitigt, bildade skola under den tid som i dagens läroböcker i kallas frihetstiden. Det var på 1700-talet och friheten omfattade så klart enbart överklassen medan arbetarna bara stod ett pinnhål högre upp på samhällsstegen än lösdrivare, fattighjon och straffångar. Professor Anders Berch vågade uttrycka sig rakt på sak – ”magan och behoven äro starkaste pådrivare”.

Finansminister Anders Borg måste vara mera varsam när han argumenterar för moderaternas arbetslinje. Arbetarna kan numera läsa och skriva, vi har dessutom rösträtt. Det måste löna sig att arbeta, säger Borg och underförstått: ”magan och behovet” ska driva de sjuka och arbetslösa till arbete. ”Vi är inte det parti som föreslår stora ökningar av transfereringar till människor som inte jobbar”, förklarar partibrodern Reinfeldt till Aftonbladet (15/8). I sitt förslag till det femte jobbskatteavdraget vill moderaterna sänka skatten med15 miljarder för dem som jobbar. Mest till de högavlönade och ingenting till sjuka och arbetslösa.

Vi har vant oss vid att högeralliansen motiverar orättvisan med dess dynamiska effekter; det nya är att de ogenerat kallar det solidaritet. Medvetet förväxlar man solidariteten med välgörenhet och döper om arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring till bidrag. Här har vi den ideologiska skillnaden mellan höger och vänster. Arbetarrörelsen har aldrig trott att ”fattigt folk är landets rikedom”. Tvärtom har solidariteten alltid varit vår bärande idé. Istället för att tycka synd om den andre och försöka framkalla medlidande är solidaritet att se den andre i sig själv – vid nästa varsel kan det vara jag som blir arbetslös.

Med den insikten följer också medvetenheten om att arbetare, arbetslösa och sjuka har gemensamma intressen.  Solidaritet är därmed också att hålla ihop för full sysselsättning och försvara kollektivavtalet när man vill splittra och dumpa våra löner. Vi pratar inte om välfärdens kärna; för oss är välfärden och den gemensamma sektorn effektiva verktyg i arbetet med att göra Sverige ännu mera jämlikt. Och förutsättningen kan aldrig vara annat än rättvisa skatter.

När nu moderaterna kallar sig för det nya arbetarpartiet, pratar om välfärd och solidaritet ska vi sträcka på oss och se det som ett erkännande av vänsterns och arbetarrörelsens framgångar. Vi läser den nyutkomna boken Jämlikhetsanden och säger: Vad var det vi sa! Omfattande forskning och statistik från 21 rika länder, däribland Sverige visar att alla – såväl rik som fattig – mår bättre ju mer jämlikt ett samhälle är. Vi lever längre, mår psykiskt bättre, är inte lika brottsbenägna, får bättre skolresultat och jobbar faktiskt flitigare. Fakta som driver oss att jobba ännu flitigare mot nya mål. Frihetstiden är inte historia – den ligger framför oss!

Anders Emanuelsson (V)
Kandidat till kommunfullmäktige i Umeå

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: