Jan-Olov Carlsson: Jobbfrågor till alliansen

Jan-Olov Carlsson

Jobben är en av valets huvudfrågor. Jag vill därför ställa tre frågor till företrädarna för den borgerliga alliansen i Umeå om jobben och framtiden.

Industrijobben i Umeå
Erfarenheterna av hur den ekonomiska krisen drabbade industrin är i färskt minne. Ett par tusen metallarbetare hamnade i arbetslöshet bara i Umeå. Regeringen Reinfeldts så kallade arbetslinje innebar för dem bara lägre ersättning under arbetslösheten.

Förra hösten fanns ett allvarligt hot om att hela hyttmonteringen på Volvo Lastvagnar skulle läggas ned. IF Metallklubben arbetade intensivt för att monteringsjobben skulle bli kvar. Volvos transportbidrag har minskats med argumentet att det ska omfördelas till inlandet och småföretagen. Priset för detta kan bli att hundratals monteringsjobb försvinner. Jag tycker att alliansens företrädare har varit påfallande tysta och passiva när det gäller industrins framtid i Umeå.

Min fråga är: Vilken inställning har ni till ett utökat transportbidrag för industriföretagen i Umeå kommun och vilka krav tycker ni att det är rimligt att ställa på Volvo Lastvagnar för att monteringsjobben ska bli kvar under överskådlig tid?

A-kassan
Regeringen Reinfeldt sänkte ersättningsnivåerna i a-kassan som en av de första politiska åtgärderna. Samtidigt höjde regeringen egenavgiften och differentierade a-kasseavgiften. Resultatet blev att många lämnade a-kassan och därmed också fackföreningen. Nu förespråkar alliansen en obligatorisk a-kassa. Den borgerliga alliansen brukar framhärda privatisering, men i fråga om a-kassan vill man förstatliga. Erfarenheter från andra länder visar att en statlig a-kassa försvagar fackföreningsrörelsen och kollektivavtalen, pressar ned lönerna, ökar klyftorna i samhället, ökar handläggningstider och ger krångligare regeltolkningar.

Min fråga är: Vilka är era motiv för att slå sönder ett väl fungerande system med i huvudsak fackligt anknutna a-kassor när dessa redan regleras av politiska beslut och står under statlig kontroll?

Privatiseringar
Jag slås av det ständiga underkännandet av att driva verksamhet i kommunal regi som kommer från borgerligt håll. Senaste exemplet är det gemensamma debattinlägget i juli där Ni skriver att det kommer nya initiativ till privatiseringar av kommunal verksamhet om de borgerliga vinner valet.
Att kommunens innevånare äger gemensamma välfärdstillgångar är positivt.  För viktiga samhällsfunktioner, t.ex. kraftigt utbyggd kollektivtrafik som en nödvändig miljöinvestering, borde diskussionen rimligtvis handla om en återkommunalisering.  I många fall står ett privat vinstintresse i konflikt med samhällsnyttan. Skola och bibliotek är andra exempel på detta. Och att privatisering skulle ge fler eller tryggare jobb finns det inga belägg för.

Min fråga är: Kan ni utveckla vilka verksamheter ni menar ska privatisera och hur det ska ge fler och tryggare jobb för de anställda inom dessa områden?

Jan-Olov Carlsson
Vice ordf. IF Metall Volvo LV, Umeå
Oberoende socialistisk kandidat på Vänsterpartiets kommunlista

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: