Vänstern i fullmäktige, maj 2010

Vid maj månads kommunfullmäktige behandlades en motion från Vänsterpartiet om att talartiden i fullmäktige ska mätas och redovisas utifrån könstillhörighet vid varje sammanträde. Redovisningen skulle både visa hur många talare av vardera kön som har yttrat sig, men även hur mycket av den sammanlagda talartiden kvinnor respektive män har använt.

Glädjande nog hade jämställdhetsutskottet, kommunens expertinstans i jämställdhetsfrågor, föreslagit att motionen skulle bifallas. Under debatten i fullmäktige valde vissa företrädare att tala om helt andra saker än motionens faktiska innebörd, medan andra hävdade att den inkräktade på partiernas eget arbete. Tyvärr slutade det hela med att kommunfullmäktige gick emot jämställdhetsutskottet och röstade ner motionen.

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: