Vänstern i fullmäktige, april 2010

Kommunens överskott

Huvudfrågan i denna månads kommunfullmäktige var fördelningen av överskottet på 132 miljoner kronor från 2009 års budget. Vi i Vänsterpartiet ville lägga överskottet på förstärkning av kollektivtrafiken, satsningar för fattiga familjer och en minskning av barnfattigdomen, göra en satsning mot ungdomsarbetslöshet, samt en extrainsättning i kommunens pensionsstiftelse. Socialdemokraterna och de borgerliga partierna valde dock att tillsammans lägga alla pengarna på Kulturhuvudstadsåret och en extrainsättning på pensionerna.
Västra länken
I en interpellation till Lennart Holmlund frågade vänsterns Lasse Jacobson om sträckningen av ringleden vid den västra delen av Umeå, den s.k. Västra länken. Sträckningen kan byggas i två alternativ, ett inre eller ett yttre. Vi anser att det inre alternativet är bättre ur ett miljöperspektiv. Kommunen genom Lennart Holmlund har tidigare förespråkat det inre alternativet, men har nu bytt ståndpunkt på grund av ekonomiska skäl.

Enkla frågor
ställde en fråga till Lennart Holmlund om bussföraren Rabih Ballout, som sades upp från Nobina på grund av sitt arbete för sina kollegors arbetsmiljö. Eftersom kommunen upphandlar lokaltrafiken och därför har ansvar för hur den fungerar, skickade Lasse en uppmaning till Lennart Holmlund att ta ansvar för situationen.

Lasse ställde även en fråga till socialnämndens ordförande Eva Andersson om hur den borgerliga regeringens försämringar av sjukförsäkringen och a-kassan slår igenom i socialnämndens kostnader för försörjningsstöd. Enligt Eva Andersson har kostnaderna ökat kraftigt och att en analys av innebörden av denna ökning är på väg.

Vänsterpartiets Tamara Spiric ställde en fråga till Lennart Holmlund om han är beredd att inleda ett aktivt arbete för att få till stånd ett pendeltåg på sträckan Vännäs-Umeå-Holmsund. Lennart Holmlund menade att en sådan pendeltågslinje riskerar att kosta mycket och att han därför inte vill förespråka något sådant. Tamara argumenterade för att en sådan pendellinje behövs för att Umeåregionen ska kunna växa på ett hållbart sätt.

Vår ledamot Erik Danielsson frågade om de stora upprustningsbehoven av cykel- och gångvägnätet i Umeå. Tekniska nämndens ordförande, Christer Paulsson, svarade att arbetet fortgår och att något ytterligare kräver mer resurser. Vänsterpartiet vill att infrastrukturen för cykel- och gångtrafiken ska prioriteras högre. Erik hänvisade även till det rödgröna regeringsalternativets senaste utspel om en nationell satsning på cykeltrafik.

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: