Vänstern i fullmäktige, mars 2010

Februari månads fullmäktige ställdes in, men denna månad hölls sammanträdet som vanligt.

Detta mötes absolut roligaste punkt var att kommunfullmäktige enhälligt biföll vårt förslag om att inventera genuskompetensen hos studie- och yrkesvägledare relaterat till könsfördelningen på arbetsmarknaden. Förslaget innebär att kommunen även ska erbjuda vägledarna kompetensutveckling på området.

Vår ledamot Erik Danielsson hade lagt en interpellation med en fråga till Lennart Holmlund om biltrafiken i centrum och de luft- och hälsoproblem som den orsakar. Erik Danielsson bad Lennart Holmlund redogöra vad kommunen ska göra för att minska umebornas besvär av biltrafikens luftföroreningar.

Kommunfullmäktige debatterade också förslaget till en ny detaljplan för kvarteret Plåtslagaren, Väst på stan. Vi i Vänsterpartiet argumenterade mot detaljplanen med hänvisning till att den inte passar in i den omgivande bebyggelsen. Vi anser att kommunen ska ta fram en ny översiktsplan för hela Umeå som bland annat tydligt markerar de områden där förtätning kan ske.

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: