Skatter till gemensam välfärd, inte de rikas pigor

Sedan Moderatregeringen tillträdde har 70 000 fler hamnat i utanförskap och 25 000 välfärdsarbeten: lärare, sköterskor, förskolepersonal försvunnit. De ekonomiska klyftorna har ständigt ökat.  I VF 1/3 hävdar Åke Sandström (C) att 11 000 nya jobb har kommit till genom pigavdraget. Det är en ren felaktighet då det är det sammanlagda antalet människor som jobbar i sektorn. Det är långtifrån alla jobb som är nya och långtifrån alla av dessa människor motsvarar ett heltidsarbete i statistiken. Att vilseleda med statistiken tycks vara enda argumentet!

Samtidigt som välfärden för alla har försämrats har de borgerliga valt att ge skattepengar för att rika ska få billigare städning hemma. Sammanställningen visar tydligt att det är storstadsbor och de med goda inkomster som har nyttjat pigavdraget. Många med inkomster över en halv miljon om året har fått skattebidraget och ytterst få av de som tjänar under 300 000 kr/år.

Självklart ska vi inte ha kvar system som tar skattepengar från en rättvis välfärd till att subventionera de rikas städning. De som inte orkar städa av bl.a. åldersskäl ska få hjälp av en stärkt hemtjänst efter behov inte plånbok. De rika som av andra skäl inte vill städa hemma kan själva betala. Är de kriminella och anlitar svartarbete istället är det rimliga att regeringen avsätter resurser för att lagföra dem och bötfälla, inte att staten går de kriminella till mötes genom att delbetala deras affärer.

Sverige behöver en regering som finansiera fler jobb i skolan, vården och omsorgen inte en som tar pengar från välfärden för att finansiera städning hemma hos de som själva kan betala.

Tamara Špirić (V)
Gruppledare

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: