Hur är det ställt i Umeå kommunfullmäktige?

– Det räcker inte med att många kvinnor sitter i fullmäktige, om talartiden och makten att påverka beslut huvudsakligen tas i anspråk av männen, säger Tamara Špirić (V).

Hon vill att talartid vid Umeå kommunfullmäktige mäts och redovisas utifrån könstillhörighet vid varje fullmäktigesammanträde, både vad gäller hur många talare av vardera kön som har yttrat sig, men även hur mycket av den sammanlagda talartiden kvinnor respektive män har tagit i anspråk.
Studier om vilket talutrymme som tilldelas kvinnor respektive män har tydligt visat att det är män som tar och tilldelas mest taltid. Detta är inte processer som alltid sker avsiktligt, utan även omedvetet och i många fall icke-ifrågasatt. Män förväntas ta mer talutrymme eftersom de innehar större utrymme och makt på andra områden. En maktordning bekräftas på detta vis.

– Jag befarar att situationen kan vara likartad här i vårt fullmäktige. I vilket klimat talar kvinnor respektive män? Kan det vara så att det tillåts en stämning som trycker ner kvinnor som talar och i sin tur bidrar att andra kvinnor inte tar talarutrymme? Detta är mycket viktiga frågor att besvara om vi vill ha ett fungerande jämställt samhälle och politisk arena. Ett steg mot att nå kvalitativa och långsiktiga förändringar är att titta på statistik för att visa hur situationen är, avslutar Špirić.

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: