Vänstern i fullmäktige, december 2009

December månads kommunfullmäktige den 21 december var kort, men intressant. Vänsterpartiet var uppe i ett antal frågor; gällande temperaturen på Östra gymnasiet, tillståndet i lokaltrafiken och Umeå kommuns jämställdhetsplan 2009-2011.

Ett stort antal av elever och personal på Östra gymnasiet tycker att det är för kallt i skolans lokaler och har skrivit under ett upprop om detta. Vänsterpartiet anser att skolor är precis som andra arbetsplatser: det går inte att utföra ett bra jobb om man fryser! Vi ville därför att kommunen ska följa Arbetsmiljöverkets temperaturregler och därmed också höja temperaturen på skolan.

Kommunfullmäktige fick information från Umeå kommunföretag angående lokaltrafiken och fick tillfälle att ställa frågor kring detta. Vänsterpartiet vill att busstrafiken ska vara ett snabbt och miljövänligt alternativ till bilismen och ställde frågor gällande biljettkostnader och bränsle. Med tanke på den senaste tidens upprörande behandling av engagerade busschaufförer undrade vi även hur Umeå kommunföretag hanterar chaufförernas arbetsvillkor.

Jämställdhetsutskottet hade skrivit ett yttrande på förslaget till jämställdhetsplan för 2009-2011. Utskottet ville bland annat att kommunen ska göra allvar av målet att heltid ska vara norm, genom att ge all personal i kommunen heltidsanställningar och erbjuda möjlighet till deltid. Utskottet ville även att lönekartläggningar skulle studera och analysera löneskillnader istället för att förklara bort dem genom att hänvisa till marknaden. Kommunfullmäktige valde att köra över jämställdhetsutskottet, men biföll samtidigt vårt förslag att utskottet i fortsättningen ska vara den instans som utarbetar jämställdhetsplanerna för kommunen.

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: