Jordbruksministern värnar om köttindustrin och struntar i djuren

De nya avslöjandena om vanvården inom grishållningen är upprörande. De väcker också en rad frågor. Hur kommer det sig att en ideellt bedriven tillsyn upptäcker värre missförhållanden än den offentliga som vi bekostar med skatter.

Varför får den statliga liksom tidigare den kommunala djurskyddstillsynen allt mindre resurser. Den politiska viljan verkar inte finnas. Djurens rätt att leva ut sina naturliga beteenden ska ju tillgodoses sägs det i vår lovande djurskyddslag. De flesta grisarna är dock förvisade till en tillvaro livet ut på betongen i damm, buller, avgaser och trängsel. De tvingas leva under förhållanden som påminner om koncentrationsläger.

Tidigare regeringar har efter påtryckningar från bl. a. miljö- och djurrättsorganisationer insett att djurtillsynen måste förstärkas. Den förra upprättade därför Djurskyddsmyndigheten som skulle stå helt fritt från näringsintressen. Det första alliansregeringens jordbruksminister, Eskil Erlandsson (C), gjorde var att lägga ner Djurskyddsmyndigheten. Djurindustrins intressen skulle åter hörsammas. Dess företrädare som ständigt jämför villkoren för svensk djuruppfödningen med andra länders får åter som de vill. De ser strängare djurskyddsregler  bara som kostnader och inte som fördelar i konkurrensen. Nu är även en utredning tillsatt för att luckra upp kraven på djurens naturliga rättigheter. Billigt fläsk går före ett värdigt liv för grisen. Synen på djuren som maximalt avkastande maskiner har blivit förhärskande. Den förstärks även av EU:s jordbrukspolitik. Djuren i fabrikerna och deras skötare får i slutänden betala priset för denna stordrift.

Det finns trots detta allt fler positiva exempel inom dagens djurhållning. Det sker särskilt inom ekologiska lantbruket. KRAV-bönder som håller grisar släpper ut dem i friska luften så de kan böka fritt i jorden och svalka sig med gyttjebad. Denna omsorg ger bättre betalt, bättre arbetsmiljö och ökad stolthet för bonden. Om vår jordbruksminister verkligen menar allvar med sin vision om Sverige som matlandet i världen borde han skyndsamt se till att förstärka tillsynen av djuruppfödningen samt skärpa till djurskyddslagen. Grisarna måste få en bättre tillvaro och rätten att vara ute.

Erik Danielsson, ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden (V)

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: