Gör det möjligt för fler att resa klimatvänligt i Umeå

Umeå kommun har fått ett åtgärdsprogram för minskade utsläpp av växthusgaser. Det har högt ställda mål för att nå upp till visionen om Umeå som en ledande kommun i klimatarbetet och omställningen från oljan till förnyelsebara energikällor.

Det är mycket positivt att kommunen tar dessa initiativ. I programmet föreslås bland annat olika lösningar på hur vi ska kunna resa klimatvänligare. I jämförelsen mellan de olika åtgärderna framgår att satsningar på nya kringfarleder för biltrafik hör till de minst kostnadseffektiva alternativen för att minska klimatpåverkan. De kan till och med öka de samlade utsläppen av växthusgaser och andra luftföroreningar. Dessa förhållanden gör att ”vägpaketet” inte alls framstår som det miljöprojekt som kommunalråd och andra hävdat.

Kommunens plan visar på möjligheter att minska vår klimatpåverkan. Det gäller utbyggnad och modernisering av cykelbanor och gångvägar samt förbättringar av kollektivtrafiken. Allt som gör att vi kan resa och ta oss fram bekvämare och på kortare tid. Med fler broar och tunnlar för cyklister och fotgängare försvinner stopp vid trafikljus och korsande biltrafikleder. Andra förbättringsmöjligheter är införande av system för samtransporter, samåkning, trådbussar och pendeltåg.

Med färre bilar i centrum skapas mer utrymme för bostadsområden, parker och grönområden. Vi har redan spår som förbinder Umeå med Holmsund, Vännäs och snart även Hörnefors. Med förverkligandet av trafiklösningar som gör det möjligt att minska bilanvändningen skulle vi få ett attraktivare och hälsosammare Umeå. Det är ett arbete som måste komma högst upp på dagordningen.

Erik Danielsson (V)

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: