Solid kultur byggs underifrån – resten kommer “gratis”

Vi har mycket att fira just nu; Umeå blir Europas kulturhuvudstad och FN:s barnkonvention fyller 20 år i november. Barnkonventionen ser bland annat till barnens behov av kultur. I artikel 31 står att de undertecknande länderna ska: “respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet” och “uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet”. (Läs mer)

Umeås framtid som kulturkommun bygger på att vi nu satsar på kontinuitet – en bas att bygga på. Basen är våra barn och ungdomar som kommer att axla kulturlivet framöver; de måste få vara och utvecklas till kulturutövare, deltagare och kulturkonsumenter oavsett vilken socioekonomisk bakgrund de har. Vi måste ge alla barn en chans att möta dans, konst, litteratur, musik och teater. Många av våra stora konstnärer berättar om möten i barndomen som varit livsavgörande. Barnen möter vi i skolan – därför måste vi satsa just där. Vi bör införa en kulturgaranti i skolan (Simrishamnsmodellen) och bygga vår framtida kultur från grunden.

Varje barn i Umeå kommun ska ha gått på konsert och i samband med det fått möta musiker och fått prova spela olika instrument. Varje barn ska ha varit på en teaterföreställning och fått prova på att spela teater. Varje barn ska ha varit på ett bibliotek och till exempel fått höra en bibliotekarie eller författare läsa i en spännande bok. Varje barn ska ha fått stå vid ett staffli med penslar, gått på konstutställning och mött magin i färger och former. Varje barn ska ha sett en dansföreställning, provat på att dansa och mött glädjen i dansen.

I Umeå har vi alla dessa förutsättningar med fin verksamhet, både professionellt och pedagogiskt. När barnen fastnat för något så finns det möjlighet att utveckla intresset.
När vi bygger från grunden får vi solida, demokratiska, jämlika och genuint kulturbärande generationer in i framtiden, långt efter 2014.

Agneta Högstadius
ledamot i kulturnämnden (V)


Publicerad i Västerbottens-Kuriren den 24 september.

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: