Önskemål till fredsfirande alliansministrar på besök i Västerbotten

Tänk om de inbjudna ministrarna Sten Tolgfors, Maud Olofsson och Carl Bildt vid besöket i Ratan och Västerbotten den 19 augusti skulle förklara följande för freden. (Läs mer)

Försvarsminister Sten Tolgfors
"Det framstår inte längre som förenligt med vårt lands långvariga alliansfrihet och fredliga utrikespolitik att sända svensk soldater till Afghanistan. Detta militära uppdrag saknar helhjärtat stöd från befolkningen i både Sverige och Afghanistan. Visserligen är arbetslösheten numera rekordhög bland de yngre, men att skicka dem på sådana krigiska uppdrag i främmande land gör nog mer skada än nytta. Vi har kommit fram till att det vore bättre att lösa konflikten på andra sätt. Insatser med bistånd och diplomati vore mer framkomligt för konfliktlösningen i Afghanistan.

För ju längre tiden går och ju fler människor som dödas och lemlästas bland civil-befolkningen i eldstrider och bombningar, desto svårare blir det att bedöma vilken nytta den svenska militära närvaron gör. För afghanerna och omvärlden blir det svårt att uppfatta vilka intressen de ca 400 svenska soldaterna tjänari Afghanistan eftersom de står under ledning av NATO och med en amerikan som högsta befäl. Våra soldater kan därför lätt uppfattas som de strider med de ca 30 000 amerikanska soldaterna som tjänstgör i landet.

Det afghanska folket, särskilt kvinnorna och barnen, behöver mat, kläder, mediciner, husrum, skolor och sjukvård.  De behöver bygga upp samhället på nytt efter den förstörelse som först ryska och sedan amerikanska med andra västmakters stöd förorsakat på grund av deras begär efter råvaror och landets strategiska läge. Sverige kommer av dessa skäl att omgående upphöra med vårt militära deltagande i Afghanistan så länge som den största aktören, USA, saknar FN:s mandat."
 
Näringsminister Maud Olofsson
"För att avvärja det största hotet mot freden – massförstörelsevapnen, måste vi hejda tillverkningen och spridningen av både kärn- och uran-vapen. Vi ska inte göra oss beroende av anrikat uran, som gynnar den nukleära upprustningen. Sverige ska därför gå före och avveckla alla planer på uranbrytning och utbyggnad av kärnkraft. Vi ska inte bidra till ett nytt kallt krig i en allt varmare värld." 
 
Utrikesminister Carl Bildt
"Regeringen kommer omedelbart att upphöra med det pågående närmandet av vårt land till en NATO-anslutning. Den saknar folkets mandat och är därför inte demokratiskt hållbar. Vårt fredsälskande land kan inte vara med i ett NATO, som är en anfallsmakt med en kärnvapenstrategi som går ut på att fred och stabilitet i Europa garanteras genom innehav, spridning och användning av en arsenal där kärnvapen ingår."
 
Sådana uttalanden från dagens ministrar skulle öka trovärdigheten för Sverige som en fredssträvande och fri nation.
 
Erik Danielsson (V)

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: