Avslöjande uttalande om Gaza

I kommunfullmäktige den 15 juni kommer Vänsterpartiets motion om vänortssamarbete med ett samhälle på Gazaremsan att behandlas. Anders Sellström (KD) kommenterade motionen i sin blogg den 23 januari 2009. Sellström säger med en ironisk blinkning: ”Nästa motion från Vänsterpartiet har jag hört är att en av Tavelsjögrottorna ska bli vängrotta med Bin Ladens grotta för att visa vårt stöd för civilbefolkningen i Afghanistan”. (Läs mer)

Sellströms skämt är naturligtvis intressant  men också avslöjande. Utmanande skämt tillkommer ju inte i lufttomt rum utan passar in i ett på förhand givet sammanhang. Läste samhällsforskaren Edward Saids omtalade bok "Orientalism" häromsistens.  Sellströms kommentar är en illustration av budskapet i Saids bok. Said använder sig av den franske filosofen Michel Focault i sin analys av Orienten contra Västerlandet.

För att förstå historia, kulturer och idéer måste man studera de maktförhållanden som råder. Said menar att varje europé som uttalat sig om Orienten i en viss mening varit rasistisk, imperialistisk och etnocentrisk. Det övergripande syftet är politisk och ekonomisk makt. Inte så att varje individ har maktpolitiska ambitioner, men bilden av Orienten som framträder och dominerar är så kompakt att den underliggande maktambitionen döljs och bli en oreflekterad sanning för den enskilde.

Said menar att avancerade samhällen i synen på andra samhällen och kulturer använder sig av samma typ av kategoriserande som vi gör. Även i Orienten finns fastlagda "sanningar" om oss här i Väst. Även om fördomarna är ömsesidiga behöver man inte gå till Focault för att se den över-och-underordning som råder. Våra fördomar är i kraft av vår mycket överlägsna position mycket mer drabbande. Den förvånansvärda lätthet med vilken vi accepterar de 1300 döda i Gaza eller den en miljon döda i den olagliga invasionen av Irak kan ses som en konsekvens av den bild av Orienten vi lagt oss till med. Skulle en massaker på civila och barn vara möjlig att skämta bort lika elegant om offren inte vore araber?  Vår dominans med honnörsord som demokrati och mänskliga rättigheter gör oss blinda för den dubbla bokföring vi håller oss med. Följden blir den demonisering av "den andre" som alltid är den nödvändiga ingrediensen och förutsättningen för att legitimera våld och förtryck. 

Med denna bakgrund klar för sig är det kanske lättare att förstå vad som gör Anders Sellströms skämt möjligt. Vänsterpartiets idé med vänortsamarbetet ska ses som att i liten skala bygga en bro för att åstadkomma en förändring av den dominerande fördomsfulla bilden av Orienten. Inte minst min egen, om nu någon skulle undra…

Örjan Mikaelsson (V)
Ledamot i kommunfullmäktige, Umeå


Anders Sellströms blogginlägg som refereras till finns att läsa här.

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: