Vänsterpartiets budgetförslag för Umeå 2010

Umeå står inför stora utmaningar år 2010. Flera viktiga välfärdsområden saknar resurser för att tillgodose behoven, samtidigt som vi, som värnar om alla människor i samhället, måste agera för att förhindra att människor far illa i krisens spår. (Läs mer)

– Vi väljer att föreslå en 40-örig skattehöjning för att kunna möta de ökande behoven inom de sociala områdena, men också för att milda effekterna av konjunkturläget – säger Tamara Špirić, gruppledare V.

Vi har också strävat efter att kombinera skattehöjningen med en hård prioritering av kommunens resurser, men bara prioriteringar kan inte ge tillräcklig effekt om vi inte vill utsätta kommunen för stora nedskärningar.

– De nedskärningar som måste till om vi inte tillför extra resurser kommer att drabba de allra mest utsatta i vårt samhälle, de som redan drabbas av regeringens handfallenhet inför krisen. Det kan vi inte acceptera även om en kommunal skattehöjning mildrar effekterna av regeringens politik är det det enda rätta att göra för att trygga umebornas vardag. Umeborna har inte valt Reinfeldt.

Förutom att trygga finansieringen för skolan och omsorgen gör Vänsterpartiet två tydliga prioriteringar: arbete/sysselsättning samt sociala investeringar för barn och unga.

– För att öka sysselsättningen presenterar vi ett paket med åtgärder och avsätter resurser till utbildning, kompetenshöjning, utveckling av långsiktiga och hållbara sysselsättningsstrukturer samt traineeprogram på alla kommunala nivåer, säger Tamara Špirić.

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: