Högeralliansen struntar i folket och upplåter vårt luftrum åt NATO

Sittande högerregering anser tydligen att det är fritt fram för NATO att inta luftrummet över en större del av vårt land. Det gäller över Norrland. För i sommar från den 8 till och med 16 juni får en av de största övningarna någonsin för stridsflyg bedrivas här. NATO får leda övningen som den kallar Loyal Arrow. Frågan är vem som är lojal med vem. (Läs mer)

Konsekvenserna blir flera. Det innebär ett närmande i smyg till ett NATO-medlemskap trots att en majoritet av folket är emot det. Det reguljära passagerarflyget tvingas flyga på lägre höjder än normalt med sämre trafikförutsättningar och ökad bränsleförbrukning som följd. Rennäringen utsätts för störande buller under den känsliga kalvningstiden. Sametinget blev inte ens tillfrågade när  regeringen i fjol upplät luftrummet över sameland för dessa flygvapenövningar. Först nu och på egen begäran blir samebyarna informerade av militärmakten.
 
Väsentlig geografisk information om det fastlagda övningsområdet vill inte flygflottiljen F 21 i Luleå, som är värd för övningen, uppge för allmänheten. På sin hemsida visar F 21 en karta över övningsområdets utbredning. Ytterst få ortsnamn och inga kommungränser finns inskrivna eller markerade på kartan. På min förfrågan om var dessa uppgifter finns att tillgå fick jag svaret från de informationsansvariga, att ”de får man ta reda på själv”. Det innebär att en del av offentlighetsprincipen för miljöstörande verksamheter är satt ur spel. Det gagnar inte medborgare som missgynnas av krigsövningarna eller upplever obehag eller skräck av bara ljuden från stridsflygplan från svåra minnen av krig . Det är en illojal konsekvens.
 
Det kan konstateras att den jämförelsevis folkrika kommunen Umeå ingår med över hälften av sin yta i NATO:s flygövningsområde. Det gäller kommunens norra delar. Även mot söder och kusten berörs vi då ett brittiskt hangarfartyg, som deltog i angreppskriget på Irak, kommer att passera genom Kvarken på sin färd till och från Bottenviken. Fartyget heter HMS Illustrious och är lastat med stridsflygplan som kan bestyckas med både atom- och uran-vapen. Bara detta förhållande är en provokation. Vi firar 200 år av fred denna sommar med olika kulturaktiviteter på flera orter från Hörnefors till Haparanda.
 
Dagen innan NATO för första gången får leda en enorm militärövning i vårt land, den 7 juni, hålls val till EU-parlamentet. Det finns partier och kandidater som lyssnar till folket och vill hålla oss utanför militära allianser som kräver upprustning och spridning av kärnvapen. Låt oss rösta på dessa.
 
Erik Danielsson (V)

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: