artikel

Ringleden löser inte miljöproblemen

Västerbottensnytts CO2 med Arne har funnit att ringleden som ska byggas runt Umeå kommer att öka trafikmängden. Politikerna i miljö- och hälsoskyddsnämnden har ombetts kommentera uppgifterna. Vänsterpartiet har svarat på detta. (Läs mer)

Erik Danielsson (V):

"Denna ökning av främst personbilstrafiken strider mot kommunens åtagande att minska på biltrafiken och särskilt privatbilismen enligt Aalborgkonventionen.

För att kompensera denna ökning måste bilanvänningen och lastbilstrafiken reduceras i centrum, samlastning av varutransporter, föroreninsavgifter för att motverka onödig bilkörning, ändrad P-policy och satningar som gör att folk åker kollektivtrafik, samt cyklar och går för kortare resor.

Ökniningen av trafikarbetet med de valda rinledsalternativen blir förutom klimateffekterna att miljöproblemen kvarstår i centrum och ny tillkommer i ytterkanterna som intrångseffeker, barriärer för friluftlivet i I 20-skogen och grönområden på Backen störningar av buller, luftföroreningar etc vid bostadsområden som vid Umedalen.”

Läs hela artikeln här.

Kopiera länk