artikel

Vänsterpartiet kräver att gräddfilerna tas bort

Mångmiljonbelopp undantas från kommunens prioriterings- och besparingsprocess när flera stora projekt garanteras pengar utanför den ordinarie budgetprocessen.

– Samtidigt skickas direktiv om besparingar till vår kärnverksamhet förskolan, skolan, äldreomsorgen, vården i individ- och familjeomsorgen, då det fattas 250 miljoner kronor inför 2010, säger Tamara Špirić, gruppledare för Vänsterpartiet. (Läs mer)

– Kommunen måste ha en prioriteringsordning där människors trygghet, bra välfärd och trygga arbeten sätts främst. Det för att så få människor som möjligt, både unga och vuxna, ska riskera att fara illa.

– Därför tycker jag att det är en ytterst märklig och ohederlig ordning när flera stora projekt garanteras pengar utanför den ordinarie budgetprocessen. Det rimliga vore att i dessa svåra tider ta upp även dessa projekt till ekonomiska omprioriteringar så att de får prioriteras inom samma ekonomiskt allt snävare ram som kommunens övriga verksamheter, resonerar Špirić.

De projekt som berörs är badhuset där kommunen mer än fördubblar sina kostnader, kulturhuvudstadssatsningen som garanteras 40 miljoner, pengar som skulle ha avsatts år 2010 och 2011. När det gäller vägpaketet har avtal skrivits under som garanterar att cirka 900 miljoner avsätts. Det kommer att ge kommunen cirka 25 miljoner kronor i årliga kostnader i form av avskrivningar. Trots att vägpaketet egentligen är ett statligt ansvar att finansiera.

För mer information:

Tamara Špirić
070-277 19 89

Kopiera länk