(V)i anser att kommunen ska tillhandahålla arbetskläder

Det är rimligt att kommunens anställda har tillgång till arbetskläder där behoven finns, som exempelvis inom förskola och omsorg (läs mer)

Under KSAUs möte (9/9) valde majoriteten att inte bifalla motionen gällande arbetskläder till kommunens anställda där behov finns. Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för vårt yrkande att bifalla motionen med ändringen av tredje att- satsen: att kommunfullmäktige uppdrar till styrelser och nämnder att utreda behovet av arbetskläder inom respektive verksamhet.

Vänsterpartiet menar att det är rimligt att kommunens anställda har tillgång till arbetskläder där behoven finns, som exempelvis inom förskola och omsorg. Förskoleverksamheten kräver slitstarka kläder som tåls smuts och kyla eftersom mycket av arbetet sker utomhus. Det handlar om ett samlat arbetsgivaransvar, där kommunen har övergripande ansvar för all sin personal. Kommunens alla anställda ska ha tillgång till arbetskläder där ett behov finns, det ska inte vara upp till de olika enskilda verksamheterna att frigöra utrymme i den egna budgeten för detta.

När kommunens anställda måste införskaffa särskilda arbetskläder är det också en kostnad för den enskilda individen. Nu har regeringen dessutom försämrat möjligheten att göra avdrag för arbetskläder, vilket slår hårt mot kommunens anställda.

Vi kan inte nöja oss med att kommunen inte tar ett övergripande ansvar. Vill Umeå kommun vara en bra arbetsgivare måste man också tillhandahålla arbetskläder i de fall där personalen är tvungen att inskaffa särskilda arbetskläder för att kunna utföra sitt arbete, så som fallet är i bland annat förskoleverksamheten.

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: