artikel

Vänsterpartiets Umeå växer hållbart

Vänsterpartiet vill att Umeå ska växa hållbart, såväl socialt som ekologiskt. Utifrån detta ställer vi oss skeptiska till att målet om 200 000 invånare år 2050 är ett tillräckligt utrett beslut (läs mer).

Målet om 200 000 invånare år 2050 kräver en djupare analys än kvantitativa utsagor om vad som behövs och att fler människor bara genererar fler skattekronor till kommunen. Det kräver mer än den enkla matematik som majoriteten bestående av (s) och (m) står för.

Vänsterpartiet stävar efter att alla som bor i Umeå kommun ska må bra, därför ställer vi krav på att staden växer hållbart.

Utifrån detta ställer vi oss skeptiska till att målet om 200 000 invånare år 2050 är ett tillräckligt utrett. I underlaget  som presenterades på KSAU (9 september) finns det ingen analys av hur Umeå skall växa och samtidigt vara socialt och ekologiskt hållbart. Givetvis behövs det flera jobb, bostäder, kommunikationer med mera för att en stad ska växa, men det behövs en analys om hur detta skall utvecklas. När en stad växer är det också viktigt att komma ihåg andra värden än bara att räkna människor som träd i en skog.

Vi kan redan idag se orosmoment i Umeå som är vanligen förknippade med större städer. Idag är det tufft på socialförvaltningen, utredningsärenden ligger på hög. I ett Umeå med 112 000 invånare har vi svårt att hinna med alla. Hur blir det då om vi ska vara nästan dubbelt så många? Hur skall vi organisera staden och den kommunala välfärden och servicen för att bygga bort de problem som uppkommer då städer växer? Vilken förebyggande strategi ser vi kommer att behövas för ett socialt hållbart Umeå? Det finns inga sådana analyser i detta underlag.

Samma bristfällighet gäller också analysen om det ekologiskt hållbara växandet. Det är viktigt att Umeå växer, men framförallt att vi växer hållbart. Det är dags att Umeå börjar prioritera kvalitativa värden framför kvantitativa.

Kopiera länk