artikel

(V)i vill införa verklig valfrihet

En stor frihetsreform för äldre, säger äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson i en kommentar till att lagrådsremissen om Lag om valfrihet (LOV) har beslutats av regeringen (läs mer)

I en undersökning som socialdepartementet beställde av Synovate Temo svarade 67 procent av de som var över 60 år ja på följande fråga när det gällde äldreomsorg :
"Det finns ibland möjlighet att göra val bland välfärdstjänsterna. Inom vilka av följande områden skulle du vilja se ytterligare valfrihet?"
Som man frågar får man svar. Gör tankeexperimentet att frågan i stället sett ut så här:
Anser du att en större del av äldreomsorgen skall drivas av vinstdrivande privata företag?"
Då tror jag inte att lika många personer över 60 varit positiva.
Att ge äldre kvinnor och män inflytande över sin vardag, när de behöver insatser från hemtjänsten eller en plats på äldreboende, är oerhört viktigt.

Men verklig valfrihet
i vardagen handlar inte om att välja mellan att antal olika hemtjänstföretag. Verklig valfrihet handlar om att kunna påverka vilken person som hjälper mig, när hjälpen kommer och vad jag får hjälp med.
Att insatserna inte styrs av strikta biståndsbedömningar eller begränsas av onödiga regler om vad hemtjänsten gör och inte gör.
Vill jag i stället för den beviljade promenaden ha hjälp med att baka sockerkaka och bjuda hem några vänner så ska jag få det.
Självklart ska man ha rätt att välja vilket äldreboende man i första hand vill flytta till.
Men med de stora omsorgs- och vårdbehov äldre personer har när de i dag beviljas plats på äldreboende, så är det ytterligt få som kan tänka sig att flytta till ett annat boende om de är missnöjda.

Verklig valfrihet kan
inte frikopplas från att det behövs mer resurser. Med för få äldreboendeplatser, för strikta biståndsbedömningar och för låg personaltäthet minskar möjligheterna att utforma verksamheten efter de äldres egna önskemål och behov.
När hemtjänstens personal är stressad och har bråttom till nästa person, slutar många äldre be om det de gärna vill hjälp med. I stället tycker de synd om personalen.
I dag bygger de bedömningar som görs för insatser från hemtjänsten eller plats på äldreboende i hög grad på hur vardagen i hemmet (städning, handling, tvätt och så vidare) och den personliga omsorgen (hygien, påklädning, äta etc.) fungerar.
Behov när det gäller meningsfullhet, sammanhang och gemenskap väger alldeles för lätt.
LOV är främst en frihetsreform för företagen.
Verklig valfrihet för vänsterpartiet är en flexibel äldreomsorg där den äldre tillsammans med vårdbiträdet/undersköterskan har stor frihet att bestämma över hur den beviljade tiden skall användas.
I stället för skattesänkningar vill v skapa fler jobb inom välfärdssektorn och öka antalet anställda inom äldreomsorgen med 15 procent.
För att äldreomsorgen skall vara en attraktiv arbetsplats krävs laglig rätt till heltid, bättre lön och utvecklingsmöjligheter.

Eva Olofsson
Riksdagsledamot och äldreomsorgspolitisk talesperson hos vänsterpartiet

Kopiera länk