Bifall till (V) motion ”Trygga arbetsvillkoren i framtiden”

– Kännedom om sina rättigheter är grunden för att de också skall uppfyllas. Därför känns det bra att fullmäktige ställer upp på vårt förslag att skolorna skall ge ordentlig utbildning till de blivande arbetstagarna inför det kommande arbetslivet. Så tryggar vi goda arbetsvillkor, påpekar en nöjd Tamara Špirić, gruppledare Vänsterpartiet Umeå (läs mer)

Eftersom arbetsmarknaden blir mer och mer anpassad utifrån företagens behov och vinstintressen samt anställningsformerna mindre trygga vill Vänsterpartiet slå värn om arbetstagarna. De allra flesta kommer att vara anställda. 2006 var det 4,17 miljoner arbetstagare i Sverige, det är betydligt fler än de 7,2 % mellan 16-64 år med eget företag. Därför är det viktigt att människor tidigt förberedas för att beträda arbetsmarknaden och veta sina rättigheter.

–         Många ungdomar får idag ingen introduktion till arbetsmarknaden som belyser vilka rättigheter du har som arbetstagare. Detta är särskilt oroande när regering för en allt hårdare arbetsmarknadspolitik, förklara Špirić.

Kommunfullmäktige har nu beslutat att bifalla motionen, vilket medför att uppdra till för- och grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämden att arbeta fram en tydlig plan för introduktion inför det kommande arbetslivet. Genom att ge eleverna kännedom om arbetsmiljölagstiftning och fackliga rättigheter i samarbete med facken säkerställs goda arbetsvillkor i framtiden.

 

För mer information:

Tamara Špirić, gruppledare Vänsterpartiet
090 – 16 11 85
070 – 277 19 89

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: