Vänsterpartiets kongress 2008

Miljö- och klimatfrågorna får större plats i vänsterpartiets nya partiprogram. Samtidigt utvecklar partiet analysen av rasismen. Det nya partiprogrammet antogs av vänsterpartiets kongress i Norrköping (läs mer)

En av de stora debatterna på kongressen rörde hur vänsterpartiet ska formulera kravet på kortare arbetstid. Kongressen beslutade att skriva: "Normalarbetstiden skall kortas. Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön är målet."

Vänsterpartiet för in ett helt nytt stycke om ett grundläggande ekologiskt förhållningssätt i programmet. Stycket tar bland annat upp de begränsade naturresurserna, växthusgasernas påverkan på klimatet och människans konsumtion och resursanvändning.

Kongressen utvecklade skrivningarna om människans ansvar för djurens livsvillkor och slår fast att pälsindustrin ska avvecklas och att onödiga djurförsök ska avskaffas. Vänsterpartiet ska arbeta för att minska köttkonsumtionen som leder till klimatförändringar.

Partiet vill höja ambitionsnivån när det gäller Sveriges klimatmål, avveckla kärnkraften och minimera kväve- och fosforutsläppen till Östersjön.

Vänsterpartiet utvecklar också analysen av rasismen i partiprogrammet. En rasism som i Sverige yttrar sig genom misshandel och trakasserier, men även i ojämlik tillgång till arbete, utbildning, bostad, och politisk representation. Rasismen sitter ihop med det kapitalistiska systemets orättvisor och måste angripas på många plan samtidigt.

Läs mer på kongresshemsidan

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: