Umeås framtid kräver nya lösningar

Vägbyggnadsplanerna (paketet) i Umeå framställs av den s.k. borgerliga alliansen för framtiden samt socialdemokraterna med Holmlund i spetsen, som det största miljöprojektet någonsin i stadens historia (läs mer)

Vägtrafiken ska spridas ut från centrum. Det låter vällovligt.

Vi kan dock fråga oss varför byggandet av sammanlagt 25km nya vägar i utkanterna, främst för den tunga trafikens framkomlighet, ska bekostas med våra skattemedel (ca 900 miljoner i lån och förskott). Någon analys av hur konsekvenserna blir för klimatet – vår tids största miljöfråga har dessutom inte gjorts!

De fattigaste och mest utsatta människorna, främst i syd, får redan idag betala med livet och vad de har som bostäder och odlingsmarker när naturen slår tillbaka med obeveklig kraft p.g.a. den pågående globala uppvärmningen.

Även här i norr kommer vi med tiden att drabbas av fler klimatrelaterade naturolyckor som skyfall, översvämningar, skred, ras, stormar och skogsbränder. Det är realiteter vi inte längre kan blunda för.

Ska Umeå kommun bli en klimatvänlig samhällsbyggare för framtiden, så kan vi inte agera medlöpare i den fossila (oljebaserade) kapplöpningen mot klimatkatastrofen. Det är inte rätt, varken moraliskt, rättvist eller solidariskt.

Planerna för de nya kringfarlederna måste därför omprövas utifrån ett bredare miljöperspektiv. Ett miljöprojekt värt namnet måste klara av mer än bara ett miljömål, kvalitetsnormen för kvävedioxid i utomhusluft vid Västra esplanaden.

Vi som bor och lever i kommunen måste kunna resa och transportera med en drastiskt lägre klimatpåverkan än den vi redan förorsakar idag. Andra alternativ än fler vägbyggen måste fram. Det är dags att inse att de gamla lösningarnas tid är förbi!

Erik Danielsson
Lasse Jacobson
Tamara Spiric

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: