Skolhälsovården

Vänsterpartiet Umeå frågar i en interpellation till ordförande i för-och grundskolenämnden hur tillgången på skolsköterskor och kuratorer är i vår kommunala skola jämfört med i friskolorna (läs mer)

 Till
ordförande i för- och
grundskolenämnden
Margareta Rönngren

Interpellation Umeå den 17 april 2008

Skolhälsovården, hur är tillgången på skolsköterskor och kuratorer i vår kommunala skola jämfört med i friskolorna?

En fungerande skolhälsovård är en viktig del av skolas ansvar för elevernas sociala och psykiska välbefinnande. Om inte elevvården fungerar finns risken att barn far illa utan att det uppmärksammas. Elevernas möjlighet till att tala med någon utanför familj och lärarkår ger en känsla av trygghet för den enskilda eleven och kan ge skolan en möjlighet att lösa problem i ett tidigt stadium. Därför kan en urholkad elevvård leda till såväl tragiska personliga öden, som ökade samhällskostnader då sociala problem inte upptäcks i tid.

Skolpengen innehåller medel för elevvård men tidigare har det varit tydligt att elever på friskolor haft sämre tillgång till detta än vad elever på kommunala skolor har haft. I Umeå kommun har eleverna i grundskolan ungefär 1 skolsköterska per 520 elever, totalt 16 skolsköterskor per 8 309 elever. Friskoleetableringen i kommunen är hög.
Vi vet redan att friskolorna på gymnasienivå försöker komma undan med låga elevvårdskostnader, frågan är hur det ser ut för friskolorna på grundskolenivå?

Därför vill jag veta;

1. Hur ser skolhälsan ut på de kommunala grundskolorna jämfört med friskolorna?

2. Hur många skolkuratorer finns inom den kommunala skolan per 1000 elever jämfört med friskolorna?

3. Hur stor del av elevernas skolpeng går till elevvård i de kommunala skolorna respektive friskolorna?

4. Vilken dialog, om någon, för kommunen med friskolorna om vikten av väl fungerande elevhälsa?  

För Vänsterpartiet Umeå

Clara Norberg Averbo

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: