Umeå – Kulturstaden, världsledande på miljösatsningar?

Luftmiljön i centrala Umeå är en katastrof, något måste göras (läs mer)

Kommunledningens lösning är då att satsa på en ringled som leder den dåliga luften lite utanför stadskärnan. Men det är ingen miljölösning: avgaserna är kvar- och de ökar.  
Lösningen är att sluta släppa ut tonvis med giftiga avgaser. Istället för att satsa miljoner på nya vägprojekt måste vi börja satsa på en omställning till hållbart resande och transporter. Genom att ständigt underlätta för biltrafiken kommer andra alternativ som cykel och kollektivtrafik i skymundan. Kommunen bör istället investera resurser så att cykel och kollektivtrafik blir ett alternativ för fler.
Om kommunen investerar i förbättring av befintlig och utveckling av ny kollektivtrafik blir det lättare för flertalet att nyttja den. Skulle kommunen satsa på att medborgare enklare och fortare kom fram med kollektivtrafik än med bil skulle många fler välja det alternativet. Bilen skulle användas endast när den verkligen behövs.  

Vi bör också uppmuntra till bildandet av bilpooler, ha cykelutlåning på stan. Subventionera transporter per järnväg, varför inte pendeltåg?  
Höga kostnader? Ja, men kommunledningen vill satsa 900 miljoner kronor för direkta investeringar och lån till vägpaketet. Till vägar tycks det alltid finnas pengar.  

Vi måste börja tänka offensivt i miljöfrågan. Umeå- Kulturstaden, världsledande på miljösatsningar – skulle det inte vara en härlig målsättning?    

Göran Teljebäck (v)
Agneta Högstadius (v)

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: