Fortfarande ojämställt i lönekuverten i Umeå Kommun

Jämställda löner är en av de viktigaste frågorna för Vänsterpartiet (läs mer)

År 2006 och 2007 gjorde V upp med S om budgeten där ett av våra viktigaste krav var att satsa extra resurser på de lågavlönade kvinnodominerade yrkerna. Dessa år fick vi igenom satsningar för mer jämställda löner i Umeå, någor som kommunalare kände i sina lönekuvert.

I VK i mars påstår Christer Lindvall, s, att våra politiska åtgärder för jämställda löner bygger på vaneföreställningar. Socialdemokraten Christer påstår att kvinnor inte tjänar mindre än männen och hånar Vänsterpartiets riksdagsförslag att belöna kommuner som aktivt arbetar för mer jämställda löner.

Det har alltid funnits Christers jämlikar som har bortförklarat de skillnader som finns på olika sätt. Oftast genom att värdera de manliga yrkena högre. "Kommunals kvinnor är delavlönade" säger chefen för Kommunals välfärdsenhet i senaste KA.
Jag håller med henne. Männens medellön är 1671 kr (7 %) högre än kvinnornas enligt Umeå kommuns senaste lönekartläggning.

Detta trots de satsningar vi har fått igenom och trots tt 77 % av kommunens anställda är kvinnor. Det av främst två orsaker: att män har lättare för att klöttra upp till högre avlönade tjänster samt att de mansdominerade yrkena värderas högre. Men det är också så att i 56 % av de kvinnodominerade yrkena i kommunen har männen som grupp en högre medellön.

Av de mansdominerade yrkena är det i 62 % av fallen. Skillnaden kan i vissa fall uppgå mot 5 500 (15 %). Jämförs likvärdiga yrken har de mansdominerade grupperna genomgående högre medellön.

S och alliansen godkände kartläggningen med mycket små synpunkter om den ojämställdhet som finns. Jag kan inte mer än beklaga att så sker. Jag arbetar för en större ekonomisk jämställdhet trots att ledande socialdemokrater anser det vara vaneföreställningar.

Vi måste arbeta för att uppvärdera kvinnors yrken, ha en jämställd lönefördelning inom yrken men också möjliggöra för kvinnor att få de högre avlönade posterna i en högre utsträckning.
Och visst är det så att det är än mer ojämställt i det privata näringslivet. Men att det är värre någon annanstans är ingen ursäkt. Vi bör även ta politiskt ansvar för att förändra de ojämställda lönerna där. Men där vi demokratiskt styr har vi störst möjlighet till påverkan. Med Vänsterpartiets riksdagsförslag skulle Umeå kommun få ekonomisk stimulans för att komma till rätta med den ojämställdhet som ännu finns.

Tamara Spiric, gruppledare Vänsterpartiet Umeå

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: