Mindre biltrafik på västra Ersboda

I en interpellation till kommunfullmäktige måndag 28 april frågar Vänsterpartiet Holmlund om avgaserna på Ersboda (läs mer)

Till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund, s

Om behoven av mindre biltrafik och återskapande av goda boendemiljöer på västra Ersboda

En expansion av bilburen handel sker idag i nära anslutning till bostadsområden på Västra Ersboda. Särskilt utsatta är närboende vid Gräddvägen och bostadskvarteren öster därom.

Medborgare säger:

Vi är föräldrar, vi har bott länge på Ersboda, har gått i skolan här och vi har trivts väldigt bra. Vi var många barn som umgicks och hade roligt under den tiden. Ersboda var ett växande område, ungt, fräscht och blandat. Ersboda hade bra luft, vacker natur bland de små husen.

Nu ser det lite annorlunda ut, barngrupperna minskar och handeln verkar ta över på västra Ersboda-området. Men Ersboda är fortfarande ett bra område för barn att växa upp i.

Det finns dock ett problem.

Vi känner förtvivlan och oro över den farliga trafiksituation som skapats. Våra barn, andras barn, kommer att växa upp med luftvägsproblem, astma, allergier av olika slag på grund av luftföroreningarna & avgasutsläppen från biltrafiken. Efter att varuhuset Plantagen den 17 april öppnade sina lokaler med stor parkeringsplan & trafikinfarter kommer situationen att förvärras.

Ni har förvandlat detta fina, lugna, rena område till ett stinkande industriområde! Och ingen tycks reagera. Vi känner oss ledsna och uppgivna. Ni som har makt att förändra. Hjälp oss att få en bättre miljö för våra barn att växa upp i.

Umeå visar framfötterna när det gäller forskning om avgasernas verkning på barn. 60 % av de barn som bor nära en trafikerad väg får astma, detta är inte en gissning eller ett påstående, detta är Sanningen med stor S. Forskarna säger, att även om halterna av luftföroreningar ligger under nivåer för miljökvalitetsnormer så kan de vara skadliga för hälsan.

Det verkar som om Ni inte har prioriterat Ersboda-området när det gäller trafikplanering på grund av att vi inte är ett s k höginkomsttagar-område. Det är få högt uppsatta politiker
och tjänstemän som bor här. Detta som pågår på Ersboda, skulle inte ske i t ex ett villa-område på Teg eller Grubbe. Vi kan ha fel men det verkar som om alla har glömt bort oss, vi som bor här, mitt i avgaserna och bullret från trafiken. Det bara byggs nya affärer och fler
bilar och större fordon dundrar förbi på dessa "små" vägar och ingen skänker en tanke åt hur trafiksituationen för oss som bor här.

Vi förstår inte varför all trafik måste in på Ersboda-området? Varuhusen ligger på ovansidan, varför dras inte vägar till tex Coop, Systemet, Stadium, Willys, Jula, Plantagen från den befintliga E4:an och 364:an? Det skulle lätta trafiken betydligt på Gräddvägen och vägarna runt omkring.

Våra barn är små nu, det går att rädda deras lungor och deras hjärnor, deras kroppar nu, men om några år är det för sent, då har de redan exponerats för skadliga mängder avgaser och buller. På 80-talet ville många barnfamiljer flytta hit, nu flyr dom.

 

Ska kommersiella intressen tillåtas tränga undan barnfamiljer från västra Ersboda?

Tas ingen hänsyn till de boendes synpunkter när handeln får breda ut sig på västra  Ersboda?

Vad ska kommunen göra NU för att förbättra boendemiljöerna på Västra Ersboda?

Hu ska planeringen av kommande byggnationer och trafik utformas för att barn-familjer ska vilja bo på västra Ersboda?

Erik Danielsson
Vänsterpartiet Umeå

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: