Miljöproblematiken i Umeå kräver konkreta, handlingskraftiga politiska beslut

Vänsterpartiet Umeå har i en motion lämnat in 27 konkreta förslag för att lösa miljöproblematiken i Umeå (läs mer)

Umeå tillhör idag de städer i Sverige som har värst nedsmutsad luft. Luftföroreningarna, som till mycket stor del kommer från den ständigt ökande trafiken med bensin- och dieseldrivna fordon, är skadliga för både människor och miljö.

–         Politiken har ett ansvar att fatta konkreta handlingsinriktade beslut, både för att lösa vår lokala miljöproblematik men också för att bidra till att stävja den globala miljöförstöringen, påpekar Tamara Špirić, gruppledare Vänsterpartiet.

–         Det innebär också att man ibland måste gå före opinionen och arbeta mer aktivt för att förändra opinionen, och människors miljöförstörande levnadsmönster fortsätter Špirić.

Kommunfullmäktige i Umeå har antagit ett åtgärdsprogram som i dagsläget väntar hos regeringen. Vänsterpartiet ser positivt på att kommunen är beredd att arbeta med dessa frågor, men menar att den liggande åtgärdsplanen är otillräcklig. Vi menar att det finns en överdriven tilltro till det nya vägpaketet.

–         Det viktigaste är att möjliggöra en förändring av beteendemönster. Jag är övertygad om att många människor är villiga att delta i arbetet för en bättre miljö. Därför måste vi som beslutsfattare se till att underlätta för lättillgängliga miljövänliga alternativ och samtidigt omfördela mellan de som väljer att smutsa ner vår atmosfär och de som tar sitt ansvar, konstaterar Tamara Špirić. 

Några av kraven i motionen är:

Begränsning av bilismen

Att                  kommunen utarbetar en plan för begränsning av biltrafiken

Att                  Kommunen tillskapar pendelparkeringar i stadens utkanter

Att                  Kraftigt höja parkeringsavgifterna för att minska biltrafiken och överföra det inkomna kapitalet till satsningar på kollektivtrafik.

Att                  Kommunen verkar för en avgiftsbeläggning på parkering vid externa köpcentra, detta för att minska den totala biltrafiken. Samt att kommunen sköter avgiftshanteringen och växlar in det inkomna kapitalet till miljösatsningar

Satsningar på kollektivtrafik

Att                  Pendeltågstrafik utvecklas mellan Hörnefors – Umeå samt Holmsund – Umeå – Vännäs

Att                  Utveckla kollektivtrafiken i Umeå centralort med en ringtur, ex. Ålidhem – Mariehem- Marieberg- Ersboda

Att                  Kommunen i samarbete med de största arbetsgivarna i kommunen möjliggör miljövänliga resor till och från arbetsplatserna, exempelvis genom speciallagada bussturer i samband med skiftbyten

Att                  kommunen tillhandahåller gratis kollektivtrafikkort till sina anställda

Att                  kommunen inleder ett samtal med arbetsgivarna i kommunen och erbjuder dem att lösa årskort på kollektivtrafik till sina anställda á klimattaxepris, exempelvis 200 kr/år.

Stadsplanering

Att                  genom stadsplanering kraftigt begränsa bilanvändningen i nya områden, exempelvis Ön

Att                  Kommunen tar helhetsgrepp om stadsplaneringen. Där stadsplaneringen har en tydlig koppling till social, ekologisk och ekonomiskt hållbarhet.

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: