Socialnämnden måste värdera konsekvenserna innan besparingspaketet genomförs

Personalen har signalerat om kraftiga försämringar på vissa enheter. Därför är det viktigt att politiskt värdera dessa innan besparingarna genomförs. Det är den politiska styrelsen som är ytterst ansvarig – säger Stefan Sjöström, v representant i socialnämnden. (Läs mer)

  

Vid dagens socialnämndssammanträde krävde Vänsterpartiet att genomförandet av besparingarna inom äldreomsorgen stoppas fram tills att politikerna har fått ta del av en konsekvensanalys.

–   Vi satsade 20 miljoner kronor i vårt budgetförslag för att kunna bibehålla kvalitén i äldreomsorgen. När det inte fick bifall tycker vi att det är viktigt att de som står för besparingarna tydligt också ställer sig bakom de konsekvenser dessa för med sig – påpekar Sjöström.

Det är orimligt att förvänta sig att inga kvalitetsförsämringar sker när personaltätheten minskar. De politiker som står för försämringarna, både för brukarna och personalen, bör också ta del av konsekvensanalysen och värdera om det är rimligt tycker Vänsterpartiet.  Kravet fick inte gehör hos socialnämndens majoritet.

 

 

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: