Vad får de äldre mindre av när det sparas på äldreomsorgen?

Det pågår åtstramningar inom Umeås äldreomsorg. Detta som en konsekvens av socialdemokraternas budget för 2008. Vänsterpartiet ville skjuta till 20 Mkr för att undvika sparbeting inom äldreomsorgen, vilket inte fullmäktige biföll. (läs mer)

Vänsterpartiet akutaliserar åtstramningarna inom Umeås äldreomsorg eftersom det cirkulerar siffror på mellan 25- och uppemot 100 personer som skall bort ur äldreomsorgsverksamheten. I vilket fall blir det färre som skall ta hand om de äldre. Detta som följd av att de styrande i Umeå har bestämt att nedvärdera omsorgen om de äldre. I praktiken betyder det att summan som omvårdnaden om de äldre värderas till har sänkts. Realiteten blir lägre personaltäthet på boendena, sämre arbetsförhållanden och i slutändan, trots att de arbetande sliter, en sämre kvalité för de äldre.

Vänsterpartiet menar att de personalpolitiska målen inte följs. Dessa är bland annat, att Umeå kommun satsar på friska arbetsplatser med motiverade och kompetenta medarbetare. Där heltidstjänser skall vara normen och deltid en möjlighet. Arbetet ska organiseras så att detta är möjligt. Kommuen vill att medarbetarna bidrar aktivt till verksamhetens resultat, kvalité och utveckling. Kommunens ledare skall utveckla verksamheten i dialog med medarbetarna. Dessutom skall varje medarbetare känna sig sedd, hörd, respekterad och medskapande.

Vänsterpartiet anser att dessa nerdragningar inte är förenliga med kommunens personalpolitiska mål, och påpekar att informationen till medarbetarna varit bristfällig. Därför ställer vi en interpellation om detta till fullmäktige måndag den 25 februari.  

Vi vill ha svar på hur åtstramningarna kommer påverka kvalitén för brukarna?

Vad kommer brukarna att  få mindre av: duschning, blöjbyten, städning, eller kompetent personal?

Vi vill veta hur besparingarna kommer att påverka heltidsmålet?

Hur socialnämndens ordförande skall säkerställa inflytande och medbestämmande för de anställda?

Vänsterpartiet ser oroat på hur de styrande i kommunen stramar åt för det äldre och de som arbetar inom äldreomsorgen. Vi vill driva en politik som är förenlig med våra personalpolitiska mål och god omsorg för äldre i kommunen.

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: