Bättre belysning i Umeå

Umeås beslysning ska vara hållbar, både ur miljösynpunkt men också ha en god trygghetsaspekt. Vänsterpartiet har därför lämnat in en motion för att kommunen ska utreda detta (läs mer)

Energifrågan är på många sätt brännande aktuell i vår värld och så även i Umeå.

Vi behöver göra såväl små som stora förändringar inom en rad områden för att minska energiförbrukningen. Umeå kommun och våra olika verksamheter samt bolag förbrukar energi till såväl uppvärmning som belysning. Den omställning som sker till lokalt producerad fjärrvärme är ett positivt bidrag till en bättre miljö.

 Belysning som kommunen är ansvarig för behöver också ses över och ställas om så att den drar mindre energi, är miljömässigt hållbar och skapar en trygg miljö såväl inom- som utomhus. Många utomhusmiljöer i Umeå upplevs idag som otrygga varför många undviker att vistas där, vilket bidrar till att det blir än otryggare. Umeå Universitet har nyligen har förändrat sin utomhusbelysning på ett bra sätt.

Det pågår arbete med belysningsfrågorna inom Umeå kommun. Men vi anser att detta arbete måste ges högre prioritet. Vänsterpartiet vill därför att Umeå kommun presenterar en inventering och plan för när belysningen såväl inom- som utomhus som kommunen ansvarar för är utbytt eller ändrad så att den svarar mot höga krav gällande energiförbrukning, miljöaspekter och trygghet i lokaler och det offentliga rummet.

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: