Umeå måste reagera mot kärnkraft i vårt närområde

– Jag förvånas över passiviteten från Umeås politiska ledning inför etablering av kärnkraftverk i vårt grannområde? – säger vänsterns gruppledare Tamara Špiric (läs mer).

Det är inte mycket närmare till Skellefteå än till Kristinestad. Umeå kan komma att bli granne med ett kärnkraftverk, med alla de risker det innebär. Därför vill Vänsterpartiet ha oberoende information och en öppen offentlig diskussion om kärnkraften även i Umeå. De menar även att kommunens ledning måste framföra våra synpunkter till de finnländska makthavarna både på nationell och lokal nivå.

– Vi bör inte tiga i denna fråga, det är alldeles för allvarligt och kan komma att påverka oss både kraftigt och under en väldigt lång period.

Den största delen av lokalbefolkningen i Kristinestad är oroliga och motsätter sig den kommande etableringen av kärnkraftverket. Demonstrationer hålls och namnlistor cirkulerar.

– Min uppfattning är att frågan om kärnkraftverk är en regionalfråga. Den är stor, fylld med säkerhetsrisker och kostnadsbelastat med genomgripande konsekvenser långt fram i tiden. Vi måste ta vårt ansvar för Umeborna och för mänskligheten och vara tydliga i våra ställningstaganden. – hävdar Špiric.

– Jag vill diskutera kärnkraftverket i Kristinestad vid nästa fullmäktige av oron för umeborna och över den flathet Umeås politiska styre hitintills har visat inför denna fråga – avslutar Tamara Špiric.

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: