artikel

Det blir ingen miljösatsning på gratis kollektivtrafik i Umeå.

Vänsterpartiets motion; Gratis kollektivtrafik till umeborna när luftkavlitén är dålig röstades ner under Umeå kommunfullmäktige i januari 2008 (läs mer)

 

 

Vänsterpartiet Umeå motionerade om att kollektivtrafiken under januari, februari, mars och april skulle vara avgiftsfria för bussresenärerna. Det är under dessa månader som luftkvalitetsnormen ofta överskrids. Därför anser vänsterpartiet att Umeå bör utveckla kollektivtrafiken och minska biltrafiken, speciellt under denna tidperioden.
Tjänstemännen skriver i sitt yttrande att gratis kollektivtrafik under några månader per år är både dyrt och ineffektivt. Trots att någon större beredning av ärendet inte genomfördes.

Åtgärder för miljökvalitet

I augusti antog kommunfullmäktige ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Umeå. Programmet ska fastställas av Länsstyrelsen, eller kanske till och med regeringen. Här är några exempel på vad Umeå kommun planerar att göra:
  • Miljöanpassad utformning av Västra Esplanaden (kommunen)
  • Inrätta kommunala tjänstebilspooler (vilket vänsterpartiet drivit på att kommunen skall inrätta)
  • Införa miljözon i centrala Umeå (kommunen)
  • Införa miljökrav vid upphandling av transporttjänster (kommunen)  
  • Öka andelen cyklande (kommunen)

Vänsterpartiet ser positiv på dessa åtgärder men menar att många pariter i kommunen inte tar sitt ansvar utan i stor utsträckning väntar på att andra aktörer skall agera för en bättre luftkvalitet i Umeå. Vänsterpartiet menar att vi måste ta miljöproblemen på allvar och omgående sätta in åtgärder, vi kan inte gå och vänta på ett vägpaket och tro att fler vägar minskar luftproblemen.

Kopiera länk